KontaktAktualności / WydarzeniaPrezentacja InstytutuKwalifikacje absolwentaPracownicy

Instytut Nauk o Zdrowiu - kierunek kosmetologia

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Pilotażowy program płatnych praktyk studenckich - nabór firm - drugi etap

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie ogłasza drugi nabór firm do udziału w pilotażowym programie, 6-cio miesięcznych płatnych praktyk zawodowych.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie jako beneficjent dofinansowania projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn.: "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr wniosku o dofinansowanie POWR.03.01.00-00-P002/15) ogłasza konkurs w celu wyboru instytucji / przedsiębiorstw, wraz z wyznaczeniem opiekunów praktyk, w których odbywać się będą 6 miesięczne praktyki zawodowe (3 miesięczne zawodowe praktyki pilotażowe oraz 3 miesięczne praktyki kursowe) realizowane przez studentów PWSZ w Nysie w okresie 19.06.2017 r. - 18.06.2018 r. (tj. 40 dni w okresie wakacyjnym, 40 dni w semestrze zimowym i 40 dni w semestrze letnim).

Liczba studentów biorących udział w projekcie: 160 (w I turze 63 os. w II turze 97 os.) z następujących kierunków:

 

KierunekI tura
2016/2017
II tura
2017/2018
finanse i rachunkowość1720
informatyka916
zarządzanie i inżynieria produkcji   916
kosmetologia 715
bezpieczeństwo wewnętrzne2130
 6397

 

Ofertę należy złożyć w terminie: od 18 kwietnia 2017 r. do 28 kwietnia 2017 r. w wersji elektronicznej na adres biuropraktyk@pwsz.nysa.pl lub w wersji papierowej do Biura Praktyk PWSZ w Nysie, ul. Obrońców Tobruku 5 pok. 105 (w ostatnim dniu naboru do godz. 15:00).

Kryteria oceny, zadania przedsiębiorstw/instytucji zaangażowanej w realizację praktyk, obowiązki zakładowego opiekuna praktyki zawodowej zaangażowanego w realizację praktyk, spis wymaganych dokumentów znajduje się w załączonym dokumencie (załącznik).

"Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych"
realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Instytut Nauk o Zdrowiu - kierunek kosmetologia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK