KontaktWydarzeniaSzkolenia / pokazyPrezentacja InstytutuPracownicyPlany zajęć

Kosmetologia

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Opiekunowie studiów:

  • Studia stacjonarne i niestacjonarne I rok - dr Małgorzata Dalewska
  • Studia stacjonarne i niestacjonarne II rok - mgr Agnieszka Stasieńko -Tłuczek
  • Studia stacjonarne i niestacjonarne III rok - mgr Agnieszka Pulik

Instytutowy koordynator ECTS i Współpracy Międzynarodowej - dr Marcin Błaszczyk Koordynator Współpracy Międzynarodowej - dr Magdalena Rogóż

Instytutowa Komisja ds. Praktyk Studenckich - dr M. Dalewska - przewodniczący mgr M. Poborączyńska mgr A. Stasieńko-Tłuczek K. Fekner - student

Instytut Kosmetologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2012    kontakt z webmasterem:
Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK