KontaktAktualnościPrezentacja kierunkuPracownicyPlany zajęć

Instytut Nauk Medycznych - kierunek pielęgniarstwo
studia licencjackie i magisterskie

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Konferencja w Trenczynie, Słowacja "Pielęgniarstwo a zdrowie XI" - 18.04.2018

Dnia 18 kwietnia 2018 w Trenczynie na Słowacji odbędzie się konferencja pt. "Osetrovatelsvo a zdravie XI" ("Pielęgniarstwo a zdrowie XI"). Jej tematem przewodnim będzie zdrowie seniorów. Warunkiem podjęcia współpracy w ramach konferencji będzie przygotowanie pracy naukowej zgodnej z tematem przewodnim. Artykuły z konferencji zostaną opublikowane w naukowym zbiorze prac z konferencji lub w naukowo indeksowanym czasopiśmie "Zdravornicke Listy". W konferencji udział wezmą nauczyciele akademiccy Instytutu Nauk Medycznych kierunku Pielęgniarstwo PWSZ w Nysie. Pani dr n. hum. Alicja Różyk - Myrta podczas konferencji przedstawi swoją pracę dotyczącą opieki nad pacjentem z zespołem kruchości , wątłości starczej, wyczerpania rezerw ( ang. frailty syndrome) pt. " Opieka nad pacjentem z zespołem kruchości"

Instytut Nauk Medycznych PWSZ w Nysie

Instytut Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2017    kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK