KontaktAktualnościPrezentacja InstytutuPracownicyPlany zajęć

Instytut Pielęgniarstwa - kierunek Pielęgniarstwo

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Untitled Document
PRACOWNICY pokój telefon
konsultacje
e-mail/www
Dyrektor IP:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Brodziak
D 111 77
409 16 54
Piątek tz godz. 17.00 – 18.00
Z-ca dyrektora IP:
dr n. med.
Agnieszka Wolińska-Grabowska
D 111 77
409 16 54
Środa tz godz. 14:00– 15:00
Piątek tz godz. 14:00-14.30
zjazd 88,98,99 w godz. 15.30-16:00
PROFESOROWIE:
dr hab. n. med. Ewa Maria Ziółko, prof. PWSZ w Nysie D 111 77
409 16 54

Środa tz godz. 13.00 - 13.45

prof. dr hab. n. med. Jerzy Arendt D 110 77
409 16 55
Środa po zajęciach
ST. WYKŁADOWCY:
dr n. hum. Alicja Różyk-Myrta D 110 77
409 16 55
Wtorek godz. 14.45- 15.30
dr n. med. Krystyna Rasławska     Środa 14:00 - 15:00
szpital MSW G-zy
dr n. med. Krzysztof Doskocz     Wtorek 10:00 - 11:00
Stacja dializ
WYKŁADOWCY:
lek. med. Irena Rybczak D 110 77
409 16 55
Wtorek godz. 16:10 - 17:00
mgr Dariusz Klonowski     Poniedziałek - czwartek godz. 14:30 - 15:00
Piątek zz godz. 15:00 - 16:00
ASYSTENCI:
mgr Anna Komarow-Kuźmińska D 110 77
409 16 55
Piątek godz. 14:40 - 15:30
mgr Dorota Kulczycka D 104   Piątek godz. 15:00 - 15:45
mgr Małgorzata Gądek D 110 77
409 16 55
Czwartek godz. 15.30 - 16.25
INSTRUKTORZY:
mgr Barbara Białkowska D 110 77
409 16 55
Piątek godz. 14:40 - 15:30
mgr Barbara Czerny D 110 77
409 16 55
Czwartek godz. 13:45 - 14:30
mgr Lucyna Frihauf D 110 77
409 16 55
Piątek godz. 13:40 - 14:30
mgr Anna Zylińska D 110 77
409 16 55
Czwartek godz. 13:45 - 14:30
mgr Estera Kołat D 110 77
409 16 55
Środa tz.: 2,3,4,5 godz. 11:20 - 12:50
Wtorek tz. godz. 15.30 -17.00
(oprócz: 2,3,4,5)
mgr Alicja Ulman D 110 77
409 16 55
Środa godz. 15:00 - 16:00
mgr Iwona Makuch D 110 77
409 16 55
Środa 15:00 - 16:00
mgr Sebastian Dunal D 110 77
409 16 55
Piątek godz. 17:00 - 18:00
mgr Joanna Lewandowicz D 110 77
409 16 55
Piątek godz. 15:00 - 16:00
mgr Jadwiga Oleksińska D 110 77
409 16 55
Czwartek godz. 15:45 - 16:30
mgr Edyta Dobko D 110 77
409 16 55
Wtorek godz. 17:00 - 18:00
mgr Iwona Kątny D 110 77
409 16 55
Poniedziałek godz. 16:00 - 17:00
lek. med. Michał Rybczak D 110 77
409 16 55
Środa godz. 15:35 - 16:20
mgr Agnieszka Bukała D 110 77
409 16 55
Środa godz. 15:00 - 16:00
mgr Henryka Homętowska     Poniedziałek godz. 15:00 - 16:00
szpital MSW pok. 27
Instytut Pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2012    kontakt z webmasterem:
Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK