Kontrast:

KontaktAktualnościPrezentacja kierunkuPracownicyPlany zajęć

Wydział Nauk Medycznych - kierunek pielęgniarstwo
studia licencjackie i magisterskie

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

KOORDYNATORZY I KOMISJE WYDZIAŁOWE
NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

w roku akademickim 2020/2021

KOORDYNATOR DO SPRAW WDROŻENIA EUROPEJSKIEGO SYSTEMU AKUMULACJI I TRANSFERU PUNKTÓW

 • mgr Lucyna Frihauf

KOORDYNATOR DO SPRAW WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

 • mgr Monika Bańcarz – Nowakowska

KOORDYNATOR KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

 • mgr Elżbieta Golc-Mączka

KOORDYNATOR UCZELNIANEJ PLATFORMY EDUKACYJNEJ

 • mgr Estera Kołat

KOORDYNATOR DO SPRAW PROMOCJI

 • mgr Justyna Raczyńska
 • mgr Danuta Abram

RADA PROGRAMOWA WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH – KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO:

Nauczyciele akademiccy:

 • Dziekan WNM prof. dr hab. n. med. Małgorzata Muc-Wierzgoń
 • Prodziekan WNM dr n. med. Agnieszka Wolińska-Grabowska, prof. PWSZ w Nysie
 • Prodziekan WNM dr n. hum. Alicja Różyk-Myrta
 • prof. dr hab. n. med. Jerzy Arendt
 • prof. dr hab. Andrzej Brodziak
 • dr hab. n. med. Ewa Ziółko, prof. PWSZ w Nysie
 • mgr Estera Kołat
 • mgr Lucyna Frihauf
 • mgr Anna Komarow-Kuźmińska
 • mgr Dorota Kulczycka
 • mgr Elżbieta Golc-Mączka
 • mgr Barbara Białkowska
 • mgr Małgorzata Gądek
 • mgr Edyta Dobko
 • Mgr Alicja Ulman
 • mgr Iwona Makuch
 • mgr Małgorzata Hoc
 • Mgr Małgorzata Petryk

Przedstawiciele podmiotów leczniczych i organizacji zawodowych zgodnych z kierunkiem kształcenia:

 • mgr Sabina Wiatkowska - Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarskiej w Opolu
 • mgr Henryka Homętowska - Naczelna Pielęgniarka SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach, Wojewódzki Konsultant w dziedzinie Pielęgniarstwa, nauczyciel akademicki PWSZ w Nysie
Studenci:
 • Jagoda Mazurkiewicz
 • Joanna Gadzina
 • Patrycja Prościak
 • Ewa Dzika
 • Anna Serwadczak
 • Weronika Przyszlakiewicz
 • Joanna Urban

ZESPÓŁ DS. PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA

 • mgr Małgorzata Gądek
 • mgr Dorota Kulczycka
 • mgr Małgorzata Petryk
Studenci:
 • Jagoda Mazurkiewicz
 • Joanna Gadzina
 • Patrycja Prościak

ZESPÓŁ DS. KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO:

Nauczyciele akademiccy:

 • Koordynator kształcenia zawodowego - mgr Elżbieta Golc-Mączka
 • mgr Anna Komarow-Kuźmińska
 • mgr Barbara Białkowska
 • mgr Iwona Makuch
 • mgr Małgorzata Hoc

Studenci:

 • Ewa Dzika
 • Anna Serwadczak

ZESPÓŁ DS. WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA:

Nauczyciele akademiccy:

 • Koordynator - mgr Estera Kołat
 • prof. dr hab. n. med. Jerzy Arendt
 • dr hab. n. med. Ewa Ziółko, prof. PWSZ w Nysie
 • mgr Lucyna Frihauf
 • mgr Edyta Dobko
 • Mgr Alicja Ulman

Studenci:

 • Weronika Przyszlakiewicz
 • Joanna Urban

ZESPÓŁ NAUKOWY ZATWIERDZAJĄCY TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH:

 • Dziekan WNM prof. dr hab. n. med. Małgorzata Muc-Wierzgoń
 • prof. dr hab. Andrzej Brodziak

ZESPÓŁ DS. DOBORU I ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH

 • Dziekan WNM prof. dr hab. n. med. Małgorzata Muc-Wierzgoń
 • Prodziekan WNM dr n. med. Agnieszka Wolińska-Grabowska, prof. PWSZ w Nysie
 • Prodziekan WNM dr n. hum. Alicja Różyk-Mvrta
 • mgr Henryka Homętowska
 • mgr Iwona Makuch

WYDZIAŁOWA KOMISJA REKRUTACYJNA na rok akad. 2021/2022

 • mgr Anna Komarow-Kuźmińska

Wydział Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2019    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK