KontaktAktualnościPrezentacja kierunkuPracownicyPlany zajęć

Instytut Nauk Medycznych - kierunek pielęgniarstwo
studia licencjackie i magisterskie

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Prace afiliowane przy PWSZ w Nysie

2012 rok:

 1. Andrzej Brodziak, Karina Erenkfeit, Ewa Zarzyka, Ewa Ziółko
  The tool useful for general practitioners, home health care nurses and social workers in assessing determinants of the health status and treatment of patients visited in their homes. Medycyna Środowiskowa, 2012; 15: 21 - 34

  [ Praca była także przedstawiona w trakcie konferencji "International Week", kwiecień 2012, zorganizowanej przez : Tomas Bata University in Zlin ( Nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, Czech Republic) ]

2011 rok:

 1. Andrzej Brodziak, Agnieszka Wolińska, Ewa Ziółko
  Ramy kondycji psychicznej współczesnych ludzi. Zarządzanie wiedzą w regionie. Wiedza, zdrowie i uroda. pod. red. Tomasz Malczyk , Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie, rok 2011 [monografia poglądowa].
 2. Andrzej Brodziak, Agnieszka Wolińska, Ewa Ziółko
  Trudności porozumiewania się par partnerskich a przyczyny
  Rozwodów. Zarządzanie wiedzą w regionie. Wiedza, zdrowie i uroda. pod. red. Tomasz Malczyk , Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie, rok 2011 [monografia poglądowa].
 3. Anna Zylińska, Lucyna Frihauf
  Starzenie się i starość w opinii studentów Państwowej Wyższej
  Szkoły Zawodowej w Nysie. Zarządzanie wiedzą w regionie. Wiedza, zdrowie i uroda. pod. red. Tomasz Malczyk , Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie, rok 2011 [monografia poglądowa].
 4. Alicja Różyk-Myrta
  Wybrane aspekty bezpieczeństwa epidemiologicznego pacjentów. Zarządzanie wiedzą w regionie. Interdyscyplinarne znaczenie bezpieczeństwa. Tom 2, pod. red. Tomasz Malczyk , Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie, rok 2011 [monografia poglądowa].
 5. Andrzej Brodziak, Agnieszka Wolińska, Ewa Ziółko
  Jak żyć, czyli o tzw. etyce synkretycznej - zagadnienia istotne dla pielęgniarek. Pielęgniarstwo XXI wieku, 2011, 34,(1) 53 - 58.
 6. Lucyna Frihauf, Anna Zylińska
  Bezpieczeństwo psychiczne pacjenta a przebieg leczenia operacyjnego. Zarządzanie wiedzą
  w regionie. Interdyscyplinarne znaczenie bezpieczeństwa. Tom 2, pod. red. Tomasz Malczyk, Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie, rok 2011 [monografia poglądowa].

2010 rok:

 1. Lucyna Frihauf
  Rola pielęgniarki w leczeniu ran przewlekłych. Zarządzanie wiedzą w regionie. Rola pielęgniarki w nowoczesnym leczeniu ran przewlekłych. pod. red. Tomasz Malczyk , Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie, rok 2010. Tom pokonferencyjny konferencji pt. Rola pielęgniarki w nowoczesnym leczeniu ran przewlekłych, zorganizowanej w ramach Nyskiego Festiwalu Nauk
 2. Dariusz Waniczek, Jerzy Arendt
  Nowe kierunki badawcze i terapeutyczne w leczeniu ran. Zarządzanie wiedzą w regionie. Rola pielęgniarki w nowoczesnym leczeniu ran przewlekłych. pod. red. Tomasz Malczyk , Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie, rok 2010. Tom pokonferencyjny konferencji pt. Rola pielęgniarki w nowoczesnym leczeniu ran przewlekłych, zorganizowanej w ramach Nyskiego Festiwalu Nauk
 3. Agnieszka Wolińska
  Rany przewlekle jako problem leczniczy, pielęgnacyjny i społecznoekonomiczny. Zarządzanie wiedzą w regionie. Rola pielęgniarki w nowoczesnym leczeniu ran przewlekłych. pod. red. Tomasz Malczyk , Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie, rok 2010. Tom pokonferencyjny konferencji pt. Rola pielęgniarki w nowoczesnym leczeniu ran przewlekłych, zorganizowanej w ramach Nyskiego Festiwalu Nauk
 4. Andrzej Brodziak, Jana Kutnohorska, Ewa Ziółko
  Comparative study of mental state of Czech and Polish students of nursing - using own, new questionnaire. Clin. Experim. Med. Letters, 2010, 51(1), 75-82.

Wcześniejsze lata:

 1. Andrzej Brodziak, Marie-Anne Lecomte, Ewa Ziółko
  Próba porównania kondycji psychicznej Belgijskich i Polskich studentów pielęgniarstwa. Ann. Acad. Med. Siles. 2009,63,55 - 59.
 2. Andrzej Brodziak, Agnieszka Wolińska, Anna Krzaczek, Ewa Ziółko
  Philosophical basis of normative nursing ethics. Ann. Acad. Med. Siles., 2008, Vol.62, No.1, 85- 89.
 3. Andrzej Brodziak, Jana Kutnohorska
  Holisticka medicina - metafyzicka opodstatneni. Dimenze Moderniho Zdravotnictvi. 2007, 4, 128- 130.
 4. Andrzej Brodziak, Agnieszka Wolińska
  Próba uświadomienia wyznaczników dobrej śmierci. [ Zkouska uvedomeni Si determinant dobre smrt]. W pamiętniku międzynarodowej konferencji pt. " Dostojne umirani " - zorganizowanej przez: Palacki University. Health Science Faculty. Olomounc 4 - 5. 12. 2007.
 5. Andrzej Brodziak, Ewa Ziółko
  Medycyna holistyczna - uzasadnienie metafizyczne. Pielęgniarstwo XXI wieku, 2007, 20, 71 - 76.
 6. Ewa Ziółko, Joanna Poźniak, Agnieszka Wolińska, Andrzej Brodziak, Anna Kwiatkowska, Ewa Nowakowska-Zajdel
  Autorytet ludzi starszych w rodzinach studentów pielęgniarstwa. Pielęgniarstwo XXI wieku, Nr 3(16)/2006.

Publikacja pokonferencyjna pt. "Zarządzanie wiedzą w regionie. Rola pielęgniarki w nowoczesnym leczeniu ran przewlekłych"
pod. red. Tomasz Malczyk , Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie, rok 2010.
Opracowanie redakcyjne - mgr piel. Agnieszka Wolińska
(.pdf)

 

Praca naukowa w kole naukowym Instytutu Pielęgniarstwa
"MEDIC"

Wykaz prac studenckich przyjętych do publikacji, pt.: "Interdyscyplinarny model opieki nad osobami starszymi"

 1. Marta Aleksandrowicz, Agnieszka Wolińska: ANALIZA SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ W GMINIE NYSA.
 2. Edyta Letka-Paralusz, Marta Brożyna, Lucyna Szefczyk-Polowczyk: PRÓBA OCENY JAKOŚCI ZYCIA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU - SŁUCHACZY UNIWERSYTETÓW III WIEKU W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM I ŚLĄSKIM.
 3. Marietta Kownacka, Agnieszka Wolińska: ZACHOWANIA ZDROWOTNE WŚRÓD OSÓB STARSZYCH NA TERENIE POWIATU NYSKIEGO.
 4. Prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada, Maja Lewandowska, Mgr Katarzyna Rojewska, Dr Magdalena Hartman: AKCEPTACJA SYTUACJI ŻYCIOWEJ I STAN EMOCJONALNY OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

Wykaz studentów należących do koła naukowego Instytutu Pielęgniarstwa PWSZ w Nysie:

 1. Marta Aleksandrowicz
 2. Marietta Kownacka
 3. Maja Lewandowska
 4. Edyta Letka - Paralusz
Instytut Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK