KontaktAktualnościPrezentacja kierunkuPracownicyPlany zajęć

INM - kierunek Ratownictwo medyczne

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Z początkiem marca rozpoczął się kursu ratownika wodnego, sternika motorowodnego oraz kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, organizowany wspólnie przez WOPR w Nysie, Biuro Karier PWSZ w Nysie oraz Studenckie Koło Naukowe Ratownictwa Medycznego "COR".

W kursie bierze udział trzech studentów ratownictwa medycznego, a także piętnastu mieszkańców miasta Nysy. Podczas kursu uczestnicy szkolą przede wszystkim swoje umiejętności pływackie, techniki ratownictwa wodnego, zapoznają się ze sprzętem wykorzystywanym w ratownictwie wodnym oraz z podstawami prawnymi funkcjonowania ratownictwa wodnego. Szkolenie obejmuje swoim zakresem ponad 60 godzin zajęć. Po zakończeniu kursu każdy z uczestników przystąpi do egzaminu, którego pozytywny wynik da uprawnienia ratownika wodnego.

 

Instytut Zdrowia Publicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2012    kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK