KontaktAktualnościPrezentacja kierunkuPracownicyPlany zajęć

INM - kierunek Ratownictwo medyczne

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Marcin Oparski, absolwent ratownictwa medycznego (2009)

Od wydania publikacji pt. "Sylwetki zawodowe absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie" minęło już 1,5 roku. Od tego czasu u wielu absolwentów kariera zawodowa nabrała rozpędu i zmieniła się.

Zapytaliśmy, jak wygląda to obecnie.

Biuro Karier PWSZ w Nysie:
W poprzednim wywiadzie 1,5 roku temu napisał Pan, że pracuje jako ratownik medyczny w OCRM w Opolu. A jak jest teraz? Czy coś zmieniło się przez ostatnie 1,5 roku?

Marcin Oparski:
Od poprzedniej publikacji zmieniło się bardzo wiele. Moim głównym pracodawcą jest teraz firma TRANS-MEDYK Ratownictwo, w której zajmuję się organizacją i prowadzeniem szkoleń dla ratowników medycznych, pielęgniarek, ale też osób nie związanych zawodowo z ochroną zdrowia.

Cały czas pracuję również, jako ratownik medyczny - kierowca ambulansu, zajmuję się przewożeniem osób w ciężkim stanie między szpitalami. Wiąże się to np. z tym, że trzeba jechać "na sygnale" z dzieckiem do Centrum Zdrowia Dziecka. Jest to zupełnie inny styl jazdy niż ten, z którym miałem do czynienia pracując w OCRM, gdzie na sygnale jeździło się na zdecydowanie krótszych dystansach. Często też uczestniczymy w sytuacjach, w których dochodzi do nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta w szpitalu, w którym personel nie jest na to przygotowany i musimy szybko reagować na zmieniającą się sytuację, dostosowując nasze działania do specyfiki danego miejsca (inaczej działamy w szpitalu psychiatrycznym, inaczej np. w więziennym).

Praca w TRANS - MEDYK Ratownictwo, to również zabezpieczenie medyczne imprez masowych, często o podwyższonym ryzyku. Dało mi to możliwość pracy np. przy Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie, czy ostatnim Przystanku Woodstock, gdzie nasz ambulans, był jednym z dwóch tego typu, na całym polu.

Prócz tego, pracuję też na Izbie Przyjęć Stobrawskiego Centrum Medycznego w Kup. Jest to specyficzny szpital ukierunkowany głównie na pacjentów pulmonologicznych (mamy jeden z najnowocześniejszych oddziałów gruźliczych w Polsce), zarówno dzieci jak i dorosłych. Ta praca doskonale rozwija moje umiejętności w kontakcie z ciężko chorym (często przewlekle) pacjentem niezależnie od wieku. A współpraca z lekarzami różnych specjalizacji (głównie tych powiązanych z chorobami wewnętrznymi) pozwala mi na ciągły rozwój i stałe poszerzanie mojej wiedzy niezbędnej do pomocy pacjentom nieurazowym.

Biuro Karier PWSZ w Nysie:
Bardzo nas cieszy, że Pana kariera zawodowa w takim stopniu się rozwinęła. Bardzo dziękujemy za wywiad i życzymy dalszych sukcesów!

 
Instytut Zdrowia Publicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2012    kontakt z webmasterem:
Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK