KontaktAktualnościPrezentacja kierunkuPracownicyPlany zajęć

Instytut Nauk Medycznych - kierunek ratownictwo medyczne

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

V Fit Maraton za nami

Po raz kolejny studenci specjalności trener osobisty i kierunku dietetyka stanęli na wysokości zadania przygotowując pod okiem wykładowców sportowe wydarzenie, które cieszy sie dużym powodzeniem wśród społeczności akademickiej, mieszkańców Nysy i okolic.

Studenci kierunku psychofizyczne kształtowanie człowieka mieli okazję poprowadzić przygotowane treningi lub ich elementy, natomiast studenci dietetyki przygotowali przekąski okołotreningowe oraz wykonywali pomiary składu masy ciała wraz z interpretacją wyników. Przyszli ratownicy medyczni ze SKN COR zabezpieczyli po raz kolejny imprezę.

Poza możliwością sprawdzenia swoich umiejętności i dobrą zabawą, studenci różnych kierunków współpracują, integrują się oraz wymieniają doświadczeniem przy organizacji wspólnego wydarzenia.

Maraton zakończyli studenci psychofizycznego kształtowania człowieka przepięknym, oryginalnym pokazem sprawności fizycznej z elementami gry aktorskiej.

więcej zdjęć: V Świąteczny Fit Maraton

 

Instytut Zdrowia Publicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK