KontaktAktualnościPrezentacja kierunkuPracownicyPlany zajęć

Instytut Nauk Medycznych - kierunek ratownictwo medyczne

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Światowe Dni  Zdrowia w LO w Lądku Zdroju 

Studenci kierunków: psychofizyczne kształtowanie człowieka oraz ratownictwo medyczne brali udział w Światowych Dniach Zdrowia zorganizowanych w LO im. Andrzeja Zawady w Lądku Zdroju. Opiekunem wyjazdu była mgr Ewa Szura, która przedstawiła ofertę dydaktyczną PWSZ w Nysie oraz atuty Uczelni i miasta.

Ponadto studenci - przyszli trenerzy personalni - wykonali pokaz sprawności fizycznej połączony z grą aktorską, jak również wykonywali pomiary składu masy ciała urządzeniem TANITA wraz z interpretacją wyników. Studenci - przyszli ratownicy medyczni - wykonali pokaz czynności ratunkowych symulując wypadek samochodowy oraz uczyli, jak wykonać pierwszą pomoc w wybranych przypadkach.

 


Instytut Zdrowia Publicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK