KontaktWydarzeniaPracownicyPrezentacja InstytutuPlany zajęć

Instytut Nauk Technicznych - zarządzanie i inżynieria produkcji

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

XX Jubileuszowa Konferencja Naukowa pt. "Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji"

W dniach 26-28.02.2017 r. w Zakopanem odbyła się XX Jubileuszowa Konferencja Naukowa pt. "Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji", której współorganizatorem był Instytut Nauk Technicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Konferencja była poświęcona szeroko pojętym problemom dotyczącym innowacyjności procesów i produktów oraz zagadnieniom związanym z inżynierią produkcji. Przez 20 lat konferencja stała się ważnym miejscem wymiany poglądów i doświadczeń dla osób, których zainteresowania naukowe i zawodowe dotyczą inżynierii produkcji. Należy wspomnieć, że to właśnie podczas jednej z pierwszych zakopiańskich konferencji zrodziła się idea założenia Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, z inicjatywy którego w 2010 roku utworzono nową dyscyplinę naukową Inżynieria Produkcji, w której obecnie można zdobywać stopnie naukowe.

Corocznie konferencja cieszy się dużym zainteresowaniem naukowców oraz praktyków. W tym roku w konferencji wzięło udział 218 osób reprezentujących 48 uczelni i 18 firm. Podczas trzech dni obrad wygłoszono 120 referatów, a w monografii podsumowującej konferencję opublikowano 160 prac naukowych. Naszą Uczelnię reprezentowali: JM Rektor - prof. Przemysław Malinowski, Prorektor ds. studenckich i dydaktyki - dr inż. Mariusz Kołosowski, prof. Jerzy Duda, dr inż. Piotr Chwastyk oraz mgr inż. Jacek Tomasiak.

 
Instytut Nauk Technicznych - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2012    webmaster:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK