KontaktWydarzeniaPracownicyPrezentacja InstytutuPlany zajęć

Instytut Nauk Technicznych - zarządzanie i inżynieria produkcji

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Konferencja Naukowa
"Energia i Środowisko w technologiach materiałów budowlanych,
ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych"
w Szczyrku

Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie reprezentowali pracownicy Instytutu Nauk Technicznych: prof. Jerzy Duda, dr Mariusz Kołosowski, mgr Jacek Tomasiak oraz Studium Nauk Podstawowych: prof. Przemysław Malinowski, którzy przedstawili prace dotyczące prowadzonych badań. Prof. Jerzy Duda był także członkiem Komitetu Programowego Konferencji.

Tematyka konferencji koncentrowała się na zagadnieniach związanych z rozwojem proekologicznych metod wytwarzania materiałów budowlanych, w tym cementu i betonów, produkcji wyrobów ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych, a także metodach badawczych wykorzystywanych w kontroli procesów technologicznych i ocenie zagrożeń środowiska naturalnego. Osobne sesje poświęcone były problematyce zagospodarowania odpadów przemysłowych i komunalnych, a także technologiom nowych materiałów.

Konferencja organizowana była w dniach 25-27 września 2017 roku przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu.

 

Instytut Nauk Technicznych - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2012    webmaster:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK