KontaktAktualnościPrezentacja InstytutuPracownicyPlany zajęć

Instytut Nauk Technicznych - informatyka

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Ale czad - II miejsce w Nyskim Hackathonie

Drużyna "Ale czad", w składzie: Sebastian Szewczul, Krzysztof Kula - studenci informatyki PWSZ w Nysie oraz Aleksander Kurczyk z Politechniki Wrocławskiej, zbudowała własny czujnik do monitorowania jakości powietrza oraz aplikacji, która pozwalała wyświetlać dane z czujnika na mapie oraz na wykresach.

Studenci tak opisują swój projekt:

Podczas Hackathonu zrealizowaliśmy układ, który odpowiada za pomiar: wilgotności, temperatury oraz pyłów w powietrzu (smogu). Wyniki wysyłano na serwer VPS i umieszczano w bazie danych. Docelowo system miał za zadanie pokazać, iż w mieście można umieścić wiele takich czujników np. na budynkach czy nawet autobusach. Czujniki mogłyby mierzyć skład powietrza w wielu lokalizacjach - co z kolei pomogło by w znalezieniu źródeł smogu oraz wskazaniu najczystszych oraz najbardziej zanieczyszczonych lokalizacji w mieście i okolicach.

Aby dane wyglądały atrakcyjnie stworzono również aplikację mobilną (oraz stronę web) przy użyciu Apache Cordova oraz jQuery Mobile. W aplikacji umieszczono mapę z zaznaczonymi lokalizacjami czujników (docelowo miał być heatmape oraz powiadomienia push, ale czas pozwolił tylko na użycie markerów), wykres przedstawiający pomiary w czasie oraz aktualne pomiary z najbliższej lokalizacji (aplikacja mobilna).

Pierwsze miejsce za aplikację "Nysa Otwartych Danych" zdobyła drużyna "DreamsSoft" w składzie: Mariusz Olszowski, Dawid Hawryluk - studenci informatyki PWSZ w Nysie oraz Rafał Chramęga - uczeń ZSiPO w Nysie. Więcej >>

W maratonie programowania Hackathon wzięło udział 13 drużyn z całej Polski. Uczestnicy pierwszego w Nysie Hackathonu mieli za zadanie stworzenie aplikacji mobilnej lub serwisu internetowego promującego aspekty: turystyczne, kulturalne, sportowe i rekreacyjne Gminy Nysa. Zgodnie z zasadami maratonu na projekt i realizację aplikacji uczestnicy mieli 30 godzin. Hackathon odbył się w dniach 28-29 października 2017 r. w Regionalnym Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innnowacyjnych PWSZ w Nysie.

 
Instytut Nauk Technicznych - kierunek informatyka, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK