Kontrast:

KontaktAktualnościPrezentacja WydziałuPracownicyPlany zajęć

Wydział Nauk Technicznych - informatyka

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja
Untitled Document

Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu. Zaliczenie praktyk zawodowych jest warunkiem zaliczenia semestru, którego program przewiduje realizację tych zajęć

Zgodnie z planem i programem kształcenia dla kierunku INFORMATYKA praktyka realizowana jest w wymiarze:

  • studenci rozpoczynający naukę do roku akademickiego 2016/2017 - 2 tygodnie w IV semestrze i 4 tygodnie w VI semestrze,
  • studenci rozpoczynający naukę od roku akademickiego 2017/2018 - 5 tygodni w IV semestrze i 8 tygodni w VI semestrze,
  • studenci rozpoczynający naukę od roku akademickim 2019/2020- 8 tygodni w IV semestrze, 8 tygodni w VI semestrze, 8 tygodni w VII semestrze.

Przed rozpoczęciem praktyki student powinien zapoznać się z regulaminem praktyk zawodowych oraz programem praktyk zawodowych dostępnych na stronie www Wydziału Nauk Technicznych dla kierunku Informatyka.

Regulamin praktyk zawodowych

Program praktyki zawodowej

Opiekunem z ramienia uczelni nad praktykami zawodowymi jest:
dr inż. Lesław Sieniawski
Przed rozpoczęciem praktyk student pobiera z dziekanatu kartę zgłoszenia praktyki oraz trzy egzemplarze umowy dotyczącej organizacji praktyki zawodowej.

Dokumenty te należy dostarczyć do Instytucji, w której odbywać się będzie praktyka zawodowa.
Po otrzymaniu z Instytucji, w której odbywać się będzie praktyka zawodowa, podpisanej umowy dotyczącej organizacji praktyki zawodowej oraz karty zgłoszenia praktyki, student zanosi je do dziekanatu gdzie otrzymuje siatkę oceny praktyki oraz świadectwo odbycia praktyki jak również dzienniczek praktyk.

Po otrzymaniu z Instytucji, w której odbywać się będzie praktyka zawodowa, podpisanej umowy dotyczącej organizacji praktyki zawodowej oraz karty zgłoszenia praktyki, student zanosi je do dziekanatu gdzie otrzymuje siatkę oceny praktyki oraz świadectwo odbycia praktyki jak również dzienniczek praktyk.

UWAGA!

Informujemy, że student w żadnym wypadku nie może odbywać praktyki bez karty zgłoszenia praktyki z uczelni.
Przypominamy wszystkim studentom, o konieczności ubezpieczeń NNW.

Wydział Nauk Technicznych - kierunek informatyka, PWSZ w Nysie © 2019   kontakt z webmasterem:
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK