Kontrast:

KontaktAktualnościPrezentacja WydziałuPracownicyPlany zajęć

Wydział Nauk Technicznych - informatyka

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja
Untitled Document

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU INFORMATYKA W PWSZ W NYSIE

Praktyki zawodowe są istotnym elementem w procesie kształcenia w Instytucie Nauk Technicznych PWSZ
w Nysie. Należą do grupy przedmiotów obowiązkowych a ich zaliczenie w wymaganym terminie oznacza uzyskanie określonej liczby punktów kredytowych ECTS. Praktyki mają charakter specjalistyczny i są zgodne z wybraną specjalnością. Praktyki powinny odbywać się w firmach
i instytucjach gwarantujących realizację programu praktyk. Do nich należą przede wszystkim przedsiębiorstwa lub firmy informatyczne, w których projektuje się lub wytwarza systemy informatyczne. Praktykę można realizować również w instytucjach, w których wykorzystuje się odpowiednio zaawansowane systemy informatyczne adekwatne do programu specjalności.

Student powinien brać aktywny udział w bieżących zagadnieniach firmy, przy czym powinien mieć możliwość zaznajomienia się z różnymi obszarami funkcjonowania przedsiębiorstwa. Student powinien odbyć praktyki w różnych działach przedsiębiorstwa, gdzie przede wszystkim wykorzystywane są systemy informatyczne:

 • marketingu,
 • biur projektowych,
 • wytwarzania systemów informatycznych,
 • administrowania systemami informatycznymi,
 • zaopatrzenia, gospodarki magazynowej i logistyki z wykorzystaniem technik informatycznych
 • serwisu

Obszar wykonywanych obowiązków przez studentów obejmuje przede wszystkim takie funkcje jak serwisant (aspekt sprzętowy, sieciowy i programistyczny), administrator systemów informatycznych (urzędy państwowe i gminne, szkoły, ośrodki zdrowia , banki)
z uwzględnieniem elementów bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych, grafik komputerowych i programista.

Tematyka praktyk powinna być związana z programem kształcenia na specjalności, na której jest student.

Do podstawowej tematyki praktyk należą następujące zagadnienia:

 1. Konfiguracja i administracja sieciowymi systemami operacyjnymi.
 2. Zarządzanie siecią komputerową
 3. Projektowanie i wykonawstwo lokalnych sieci komputerowych, w tym:
  • zapoznanie się z urządzeniami sieci LAN, ich obsługą, konfiguracją i administracją,
  • poznanie techniki wykonawstwa połączeń sieciowych.
 4. Projektowanie i programowanie desktopowych i serwerowych systemów informatycznych, aplikacji internetowych, aplikacji mobilnych.
 5. Eksploatacja i administrowanie systemami informatycznymi do obsługi działalności podstawowej i pomocniczej przedsiębiorstwa.
 6. Tworzenie i programowanie grafiki komputerowej w różnych zastosowaniach (marketing, reklama gry komputerowe, systemy informatyczne, grafika prezentacyjna).
Wydział Nauk Technicznych - kierunek informatyka, PWSZ w Nysie © 2019   kontakt z webmasterem:
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK