Kontrast:

KontaktAktualnościPrezentacja WydziałuDorobek WydziałuPracownicyPlany zajęć

Wydział Nauk Technicznych - informatyka

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja
Untitled Document

Kształcenie na kierunku informatyka zostało rozpoczęte w 2001 roku wraz z powstaniem PWSZ w Nysie. Od tego czasu trwa nieustanny rozwój możliwości dydatktycznych na kierunku, a także rozwój nowoczesnej bazy aparaturowej i lokalowej służącej potrzebom współczesnej dydaktyki.
Najważniejsze dokonania kierunku informatyka są następujące:

 1. Uzyskanie w roku akademickim 2006/2007 akredytacji Państwowej Komisji Akredytacyjnej uprawniającej do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku INFORMATYKA.
 2. Rozwój bazy lokalowej (budynki, sale wykładowe, laboratoria, akademiki, sala gimnastyczna, bufet - klub studencki).
 3. Stworzenie sieci komputerowej uczelni z pełnym dostępem do Internetu, kioskami internetowymi, bezpłatną kawiarenką internetową, dostępem bezprzewodowym dla studentów i dostępem dla mieszkańców akademików.
 4. Budowa laboratoriów z nowoczesnym wyposażeniem (np. multimedia, mikrokontrolery, robot).
 5. Wyposażenie sal w multimedialne środki audiowizualne (6 sal wykładowych, 2 laboratoria). Realizacja zajęć z wykorzystaniem komputerów przenośnych i wideoprojektorów.
 6. Zakup i wdrożenie dystrybucji legalnego, dostępnego dla każdego studenta bezpłatnie oprogramowania w programie MSDN AA. (szczegóły)
 7. Opracowanie aplikacji wspomagających prace dydaktyczne w zakresie organizacji studiów na wszystkich kierunkach, planowania obciążeń dydaktycznych, itp. (szczegóły)
 8. Zgromadzenie kadry dydaktycznej o znaczących dokonaniach naukowych, dydaktycznych i praktycznych. (szczegóły)
 9. Opracowanie uczelnianej witryny WWW (http://www.pwsz.nysa.pl).
 10. Wprowadzenie do stałej praktyki korzystanie z narzędzi informatycznych wspomagających proces kształcenia (w tym, portal edukacyjny i elektroniczne formy weryfikacji wiedzy, narzędzia samooceny dla studentów, własne programy generowania sprawdzianów).
 11. Wdrożenie elektronicznego katalogu SOWA i internetowego dostępu do biblioteki.
 12. Opracowanie własnych programów oraz materiałów dydaktycznych (slajdy do wykładów, zestawy ćwiczeń laboratoryjnych i list ćwiczeniowych, skrypty).
 13. Wdrożenie różnorakich form i narzędzi komunikacji zdalnej pracownik - student (poczta elektroniczna, komunikatory internetowe, telefonia internetowa, portal internetowy).
 14. Wypromowanie absolwentów, którzy zakończyli już swoje studia na II stopniu na Politechnice Wrocławskiej i Politechnice Opolskiej.
 15. Zwycięstwo w regatach jachtowych na jeziorze Otmuchowskim 2005 naszego zespołu i zajęcie III-go miejsca w regatach na jeziorze Nyskim w 2007 roku.
Wydział Nauk Technicznych - kierunek informatyka, PWSZ w Nysie © 2019   kontakt z webmasterem:
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK