KontaktI wszytko staje się jasne

Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

PWSZ w Nysie wyróżniona za wspieranie osób z dysfunkcją narządu wzroku

PWSZ w Nysie zwyciężyła w konkursie IDOL w kategorii UCZELNIE województwa opolskiego 2018. Wyróżnienie wręczono podczas konferencji „Opole - miasto przyjazne dla niewidomych w ramach REHA for the Blind in Poland”, która odbyła się 30 sierpnia 2018 r. Nagrodę odebrała Małgorzata Dzikowicz - pracownik Biura Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych.

Fundacja Szansa dla Niewidomych co roku nagradza osoby i instytucje, które wspierają i dostosowują się do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. W kategorii „Uczelnia” kapituła wyróżnia szkoły wyższe, które przyjmują w swoje progi niewidomych i słabowidzących kandydatów, radzą sobie z ich kształceniem i dysponują odpowiednim oprzyrządowaniem niwelującym niepełnosprawność wzroku.

Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych działające w PWSZ w Nysie aktywnie wspiera studentów z niepełnosprawnościami. Na Uczelni wdrożone zostały udogodnienia dla osób z dysfunkcją wzroku. Powodzeniem cieszy się działająca od października 2013 wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego ułatwiającego dostęp do informacji i zajęć w czasie studiów. Sprzęt użyczany jest bezpłatnie, na podstawie umowy użyczenia i każdy student potrzebujący tego typu wsparcia może liczyć na pomoc.

W Bibliotece PWSZ w Nysie utworzone zostały profesjonalnie wyposażone stanowiska komputerowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową i dla osób z dysfunkcją wzroku – słabowidzących, z możliwością doposażenia do potrzeb osób niewidomych (BIBLIOTECZNE CENTRUM OBSŁUGI). W trosce o osoby słabowidzące oznakowano również schody (zamontowano żółte, antypoślizgowe pasy ostrzegawcze i tzw. pola ostrzegawcze). Większe, przeszklone powierzchnie w budynkach uczelni oznaczono żółtymi pasami ( zgodnie z zaleceniami w zakresie bezpieczeństwa), a wszystko to z myślą o naszych obecnych i przyszłych studentach.

 
         
Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK