KontaktyAkademik, stypendia, zapomogiWsparcie studentów niepełnosprawnychE-DziekanatDziekanatyPlatforma edukacyjnanKlasa

Samorząd Studencki

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Stypendia Marszałka Województwa Opolskiego

O Stypendium Marszałka Województwa Opolskiego mogą się ubiegać studenci, którzy mają stałe zameldowanie na terenie województwa opolskiego i studiują na uczelniach województwa opolskiego i pozawojewódzkich, bądź mają stałe zameldowanie poza terenem województwa opolskiego, a studiują na uczelniach województwa opolskiego.
Warunkiem ubiegania się o stypendium jest średnia co najmniej 4,7 za semestr zimowy roku akademickiego 2016/2017 oraz udokumentowane osiągnięcia naukowo-badawcze, sportowe i artystyczne na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Wniosek o przyznanie stypendium mogą składać:

  1. władze uczelni,
  2. sami zainteresowani,

Wnioski należy składać w Departamencie Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14, w terminie: do 5 lipca (w przypadku gdy 5 lipca jest dniem wolnym od pracy, to do 1-wszego przypadającego po nim dnia roboczego). Decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego.

Regulamin przyznawania stypendiów oraz wniosek o stypendium dostępne są na stronie:
http://www.opolskie.pl/stypendia-marszalka-wojewodztwa-opolskiego-regulamin-i-wniosek/

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2017   kontakt z webmasterem
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK