KontaktyAkademik, stypendia, zapomogiWsparcie studentów niepełnosprawnychE-DziekanatDziekanatyPlatforma edukacyjnanKlasa

Samorząd Studencki

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Legia Akademicka - szkolenia wojskowe dla studentów

Wszystkich zainteresowanych odbyciem szkolenia wojskowego zapraszamy na spotkanie organizacyjne Legii Akademickiej 6 listopada o godz. 14.30 w sali A201 (ul. Chodowieckiego 4).

PWSZ w Nysie przystępuje do programu szkolenia wojskowego studentów w ramach Legii Akademickiej. Każdy ochotnik po odbyciu odpowiedniego szkolenia teoretycznego i praktycznego będzie mógł zostać szeregowym, podoficerem lub oficerem rezerwy. Program finansowany jest ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Szkolenie składa się z części teoretycznej, realizowanej na uczelni w trakcie roku akademickiego, i części praktycznej, odbywającej się w jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych. Część teoretyczna obejmuje ok. 30 godzin lekcyjnych w formie wykładów w ciągu jednego semestru.

Program obejmuje zasadnicze zadania Sił Zbrojnych RP, otoczenie międzynarodowe w aspekcie militarnym, cywilny i demokratyczny nadzór nad siłami zbrojnymi, w tym zwierzchnictw, oraz umocowanie prawne zależności w ramach wojska. Studenci, którzy zdadzą egzamin, będą mogli złożyć wniosek o powołanie na wakacyjne ćwiczenia wojskowe, będące częścią praktyczną programu.

Dla studentek i studentów udział w szkoleniu jest bezpłatny. Program jest otwarty dla wszystkich studiujących, nie tylko studentów uczelni, na której będzie prowadzone szkolenie. W pierwszym roku trwania programu pilotażowego może zostać przeszkolonych nawet 10 tys. studentów na potrzeby korpusu szeregowych i podoficerów. Od roku akademickiego 2018/2019 zaś uruchomiony zostanie moduł oficerski, w ramach którego przeszkolonych zostać może nawet 5 tys. studentów na potrzeby korpusu oficerskiego.

 

więcej informacji: legiaakademicka.pl

www.facebook.com/LegiaAkademicka

 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2017   kontakt z webmasterem
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK