KontaktyAkademik, stypendia, zapomogiWsparcie studentów niepełnosprawnychE-DziekanatDziekanatyPlatforma edukacyjnanKlasa

Samorząd Studencki

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Wizyta w Tyskim Muzeum Browarnictwa

W dniu 14.11.2017 studenci kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w ramach 5-ciu dodatkowych kompetencji ABSOLWENTÓW PWSZ w Nysie uczestniczyli w wyjeździe studyjnym zapoznając się z procesem produkcyjnym, odwiedzając Tyskie Muzeum Browarnictwa. Studenci zapoznali się z procesem technologicznym, surowcami używanymi do produkcji, parametrami procesów oraz zmianami jakie zaszły w produkcji na przestrzeni lat. Rozmiary produkcji generują też problemy o których dyskutowano w trakcie wizyty studyjnej. Wraz ze studentami w wyjeździe udział wzięli Pan dr M. Kołosowski i Pan dr P. Bernat, który przeprowadził zajęcia wprowadzające uczestników w analizowane w trakcie wizyty studyjnej zagadnienia, w tym aspekty dystrybucyjne czy automatyzację, stosowaną na różnych etapach procesu produkcyjnego.

Dr Piotr Bernat

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018   
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK