Kontrast:

Biuro Obsługi Informatycznej

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie


Chcąc złożyć wniosek do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie wymagane jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (utworzenie konta jest bezpłatne - wystarczy wejść na stronę ePUAP) oraz elektronicznego podpisu.


Wewnętrzny numer elektronicznej skrzynki podawczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie (w ramach platformy ePUAP):

Dokumenty do PWSZ w Nysie można dostarczać poprzez:

 • przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP
 • dostarczenie dokumentów w godzinach pracy sekretariatu (8:00 - 16:00) do punktu podawczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie przy ul. Chodowieckiego 4 na następujących nośnikach danych (wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru):
  • dyskietka 1,44 MB
  • pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  • płyta CD-RW/DVD-RW
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do PWSZ w Nysie:
 • dokumenty elektroniczne muszą być uwierzytelnione, tj. podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
 • akceptowalne formaty załączników to:
  • DOC, RTF
  • XLS
  • CSV
  • TXT
  • GIF, TIF, BMP, JPG
  • PDF
  • ZIP
Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone
Biuro Obsługi Informatycznej © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Zobacz nasz profil na FACEBOOK