KontaktAktualności instytutoweAktualności uczelnianePrezentacja InstytutuPracownicyPlany zajęć

Instytut Nauk Technicznych - architektura

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Double Diploma w IAiU PWSZ w Nysie

Troje studentów Instytutu Architektury i Urbanistyki PWSZ w Nysie z powodzeniem obroniło w piątek, 19 maja, podwójny, polski i niemiecki dyplom inżynierski. Wszystko to w ramach programu Double Diploma, czyli dwunarodowego polsko - niemieckiego kierunku studiów Architektura realizowanego przy współpracy dwóch uczelni: Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie i Branderburgische Technische Universitat (dawniej Hochschule Lausitz). Program ten zakłada kształcenie studenta w obu szkołach wyższych, a w efekcie otrzymanie dwóch odrębnych dyplomów - polskiej i niemieckiej uczelni. Jego historia sięga już 10 lat. Obrony miały charakter rocznicowy.

Do obron przystąpiło troje studentów:
pod promotorstwem dr inż. arch. Konrada Dobrowolskiego, docenta PWSZ w Nysie i Prof. Markusa Otto - Krystian Zowada, z tematem pracy: "Projekt koncepcyjny - rewitalizacja starej rzeźni w Nysie na inkubator kreatywności" oraz Julita Zawadzka, z tematem pracy: " Projekt koncepcyjny - miasto, kulinaria, natura - hala targowa w Leipzig". Pod promotorstwem dr inż. arch. Grażyny Lasek i Prof. Markusa Otto - Pamela Derylak. z tematem pracy: "Koncepcja projektu adaptacji zakłądu mięsnego w Nysie na szkołę języków obcych"

Studenci bronili swoje prace w dwóch językach - polskim i niemieckim przed komisją złożoną z przedstawicieli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie i Branderburgische Technische Universitat. Recenzentem prac był dr inż arch. Piotr Opałka z Instytutu Architektury i Urbanistyki PWSZ w Nysie. Wszyscy dyplomanci pomyślnie zdali egzamin i tym samym uzyskali tytuł inżyniera architekta.
Program Double Diploma jest to program dwunarodowego polsko - niemieckiego kierunku studiów Architektura realizowanego przy współpracy dwóch uczelni: Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie i Branderburgische Technische Universitat (dawniej Hochschule Lausitz). Program ten zakłada kształcenie studenta w obu szkołach wyższych, a w efekcie otrzymanie dwóch odrębnych dyplomów - polskiej i niemieckiej uczelni.
Tok nauki jest zgodny z założeniami programu dwujęzycznych studiów. Żacy z PWSZ z Nysie realizują dwa semestry (semestr 4 i 5) oraz trzy miesięczne praktyki zawodowe w Niemczech.
Podobnie dzieje się w przypadku studentów niemieckich, którzy realizują swoje studia i praktyki w Polsce. Różnica polega jedynie na tym, że studenci z Niemiec przyjeżdżają na studia do PWSZ w Nysie w semestrze 5 i 6.
Żeby móc uczestniczyć w programie Double Diploma studenci polscy muszą wykazać się znajomością języka niemieckiego, a niemieccy języka polskiego. Umiejętność ta powinna być potwierdzona certyfikatem na poziomie B2.
Dodajmy, że żacy z Instytutu Architektury i Urbanistyki PWSZ w Nysie mają możliwość zdobycia dwóch dyplomów w ramach jednego toku studiów od roku akademickiego 2007/2008. Wtedy to pierwsi studenci z Nysy rozpoczęli kształcenie w ówczesnej Hochschule Lausitz.
Warty uwagi jest także fakt, że absolwenci Instytutu Architektury i Urbanistyki PWSZ w Nysie posługujący się podwójnym dyplomem mogą podjąć pracę na terenie obu krajów, jak również podjąć studia magisterskie na wybranej uczelni w Polsce lub w Niemczech.

opracował: dr inż arch. Konrad Dobrowolski
Instytutowy koordynator ds. Double Diploma

 


Instytut Nauk Technicznych - kierunek architektura, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2017    kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK