KontaktAktualności instytutoweAktualności uczelnianePrezentacja InstytutuPracownicyPlany zajęć

Instytut Nauk Technicznych - architektura

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Kolejni architekci po obronach

Budynek serwisu samochodów ciężarowych, pensjonat górski, zaplecze hotelowo-szkoleniowe szkoły szybowcowej oraz przebudowa dawnej rzeźni w Nysie na zespół pracowni i warsztatów dla młodzieży - m.in. takie koncepcje przedstawili absolwenci Instytutu Architektury i Urbanistyki PWSZ w Nysie w swoich pracach dyplomowych.

Prof. Tomasz Malczyk, Dyrektor IAiU PWSZ w Nysie, podkreśla, że zaprezentowane prace dyplomowe stanowią profesjonalną wypowiedź studenta, która nie tylko uwzględnia wymogi Egzaminu Dyplomowego, ale przede wszystkim potrzeby społeczne, co do komfortu i jakości życia, estetyki miejsca, czy ładu przestrzennego. Nasi absolwenci są w pełni przygotowani, aby z sukcesem posłużyć się zdobytą podczas studiów wiedzą praktyczną i dalej kontynuować naukę zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Jednocześnie wymiernie sprawdzają się na zawodowym rynku, a co najważniejsze, są zadowoleni z wybranego kierunku kształcenia w PWSZ w Nysie.

30 czerwca swój egzamin dyplomowy zdali absolwenci promowani przez mgr. inż. arch. Alojzego Tomiczka: Adrian Antochów, Mateusz Dacyna, Anna Ganowska, Aleksandra Konobrodzka, Piotr Malonga, Ewa Redo i Barbara Watras oraz dyplomanci dr inż. arch. Grażyny Lasek: Bogusława Grządziel, Karolina Hałas i Paulina Orzechowska.

Studia na kierunku architektura w PWSZ w Nysie trwają 3,5 roku. Absolwenci otrzymują tytuł inżyniera. Są wszechstronnie przygotowani do podjęcia pracy w zawodzie architekta, mogą także kontynuować naukę na studiach magisterskich.

Absolwentom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Więcej informacji o sukcesach naszych absolwentów na stronie ABSOLWENT VIP:
http://www.pwsz.nysa.pl/index.php?p=27,1048,0,0,77

 

Instytut Nauk Technicznych - kierunek architektura, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2017    kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK