KontaktAktualności instytutoweAktualności uczelnianePrezentacja InstytutuPracownicyPlany zajęć

Instytut Nauk Technicznych - architektura

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Collegium Artium - nowe perspektywy

Collegium Artium przeszło lifting - teraz studentom będzie znacznie wygodniej i studiować i odpoczywać między zajęciami. Przyszli architekci mogą korzystać nie tylko z profesjonalnych pracowni, ale także z sal do pracy własnej, wyposażonych w niezbędny sprzęt.

Dyrektor Instytutu Architektury i Urbanistyki, prof. Tomasz Malczyk, podkreśla, że zmiany dokonujące się w naszym Instytucie to proces, który celuje nie tylko w podniesienie jakości kształcenia studentów architektury, ale także stworzenia lepszych warunków do studiowania. Tym samym uzyskujemy poziom uczelni akademickich w kraju i poza jego granicami, zarówno w jakości kształcenia i profesjonalizmie nauczycieli akademickich, jak i w indywidualnym podejściu do każdego studenta. Zapewnia to swobodną możliwość kontynuowania przez nich nauki w dowolnym krajowym lub zagranicznym ośrodku akademickim. Wykonaliśmy szereg działań, odnoszących się m.in. do planu zajęć, który umożliwia swobodne dotarcie studentom spoza Nysy oraz w sposób efektywny organizuje czas zajęć i pracy własnej. Dodatkowo otworzyliśmy Atelier, w którym studenci mogą przebywać pracując i rozwijając swoje talenty pod okiem kadry akademickiej. Jest to także rodzaj studenckiej przestrzeni społecznej, która sprzyja tworzeniu relacji między jej użytkownikami. Powstała również oddzielna pracownia malarstwa i rzeźby, a także galeria w przestrzeni publicznej foyer Collegium Artium, siedzibie Instytutu Architektury i Urbanistyki. Ma ona szczególny przekaz, ponieważ będzie miejscem organizacji cyklicznych wystaw prac studentów i ich nauczycieli, a także innych osób z obszaru architektury i sztuki, w tym prac naszych absolwentów, co w przypadku studiów o profilu praktycznym ma wymierne, dydaktyczne znaczenie. Dodatkowo, gdy warunki pogodowe na to pozwolą, można będzie skorzystać z patio, by oddać się sztuce malarstwa plenerowego i wypoczynkowi na łonie natury.

Inicjatorami zmian były władze Instytutu Architektury i Urbanistyki - zgodnie ze stwierdzeniem autorstwa W. Churchila "najpierw my kształtujemy nasze budynki, a następnie one kształtują nas".

 

Instytut Nauk Technicznych - kierunek architektura, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:   
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK