KontaktAktualności instytutoweAktualności uczelnianePrezentacja InstytutuPracownicyPlany zajęć

Instytut Nauk Technicznych - architektura

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

W dniach 23.10 do 26.10.2017 mieliśmy zaszczyt gościć w Instytucie Architektury i Urbanistyki PWSZ w Nysie profesora Adnana Zoranica z International University of Sarajevo. W czasie jego tygodniowej wizyty odbyły się liczne wykłady dla studentów oraz spotkania robocze w zakresie dydaktyki i prac naukowych realizowanych w naszym Instytucie.

W dniu 23.10 odbyło się robocze spotkanie z władzami Instytutu Architektury i Urbanistyki mające na celu wymianę doświadczeń w zakresie programów kształcenia obu uczelni oraz porównanie sposobu realizacji przyjętych założeń dydaktycznych. W południe odbył się pierwszy wykład dotyczący rewitalizacji zdegradowanej miejskiej przestrzeni publicznej na rzecz obiektów usługowych. W czasie wykładu analizowano głównie przykłady bośniackie.

Drugiego dnia 24.10 przy żywym zainteresowaniu studentów wszystkich roczników odbył się otwarty wykład profesora Adnana Zoranica dotyczący analizy w uwarunkowaniach prawnych i ich zastosowaniu w architekturze i urbanistyce w kontekście realiów powojennej Bośni. Po wykładzie mieliśmy możliwość podjęcia dyskusji porównującej temat do sytuacji lokalnej.

Jedocześnie pragniemy zaprosić na ostatni wykład profesora Adnana Zoranica w dniu 26.10 (czwartek) o godzinie 12.00 w sali nr 19 budynek G pt.: "Zmiany krajobrazu miejskiego w powojennej Bośni - ekonomika i organizacja procesu zmian - możliwości"

Wizyta odbywa się na zaproszenie dyrekcji Instytutu Architektury i Urbanistyki i Biura Współpracy Międzynarodowej PWSZ w Nysie, jest ona jednocześnie zapowiedzią cyklu działań naukowo dydaktycznych, mających na celu wymianę doświadczeń naukowych i dydaktycznych Instytutu Architektury i Urbanistyki PWSZ w Nysie z zagranicznymi jednostkami naukowymi.

 


Instytut Nauk Technicznych - kierunek architektura, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:   
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK