KontaktAktualności instytutoweAktualności uczelnianePrezentacja InstytutuPracownicyPlany zajęć

Instytut Architektury i Urbanistyki - kierunek architektura

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja
Untitled Document

Z wielką satysfakcją pragniemy poinformować, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie otrzymała pozytywną ocenę jakości kształcenia na kierunku ARCHITEKTURA I URBANISTYKA prowadzonym w Instytucie Architektury, wydaną przez Państwową Komisję Akredytacyjną (PKA). W uchwale Prezydium PKA nr 36/2007 z dnia 25 stycznia 2007r. czytamy, że "uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także posiada odpowiednią bazę materialną do prowadzenia studiów pierwszego rodzaju na kierunku ARCHITEKTURA I URBANISTYKA. Poziom prowadzonych studiów odpowiada podstawowym kryteriom jakościowym."

Decyzja o podjęciu uchwały i wystawienie pozytywnej oceny kierunku ARCHITEKTURA I URBANISTYKA nastąpiła po przeprowadzonej w listopadzie 2006 r. kontroli Zespołu Oceniającego PKA oraz po zasięgnięciu opinii Zespołu Kierunków Studiów Technicznych. Uchwała Państwowej Komisji Akredytacyjnej jest bardzo ważna dla Instytutu Architektury, stanowiąc kolejny dowód potwierdzający wysoką jakość kształcenia. Wyznaczony też został kolejny termin oceny na rok akademicki 2012/2013, co świadczy o dużym zaufaniu do kadry naszego Instytutu.

Instytut Architektury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2017    kontakt z webmasterem:
Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK