KontaktWydarzeniaPrezentacja kierunkuPracownicyPlany zajęć

Instytut Nauk o Zdrowiu
kierunek - psychofizyczne kształtowanie człowieka

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Trenerzy personalni z PWSZ w Nysie będą studiowali w Portugalii

Trenerzy personalni z kierunku psychofizyczne kształtowanie człowieka mają możliwość studiowania w Uniwersytecie w Algarve w Portugalii w ramach programu Erasmus+.

W dniu 21 września br. podczas wizyty partnerskiej, której uczestnikami z ramienia PWSZ w Nysie byli: mgr Ewa Szura, z-ca dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu oraz mgr inż. Bartłomiej Kozak, kierownik Działu Przedsiębiorczości i Rozwoju Zawodowego, została podpisana umowa o współpracy międzyuczelnianej, dzięki której od obecnego roku akademickiego studenci specjalności trener personalny na kierunku psychofizyczne kształtowanie człowieka mają możliwość studiowania przez 1 lub 2 semestry w Uniwersytecie Algarve w Portugalii.

W ramach odwiedzin, na prośbę dyrektora Instytutu Edukacji Fizycznej, mgr Ewa Szura poprowadziła cykl warsztatów, których celem była nauka i doskonalenie wybranych form fitness takich jak basic step oraz warsztaty z hatha joga. Ponadto Pani Ewa Szura uczestniczyła w zajęciach praktycznych realizowanych w Uniwersytecie.

Natomiast mgr inż. Bartłomiej Kozak uczestniczył w spotkania roboczych w Biurze do spraw Absolwentów, Biurze Karier oraz w Centrum Transferu Technologii, gdzie oprócz wymiany doświadczeń w zakresie realizowanych projektów i realizacji działań na rzecz studentów, absolwentów i przedsiębiorców miał również możliwość uczestniczenia w pracach związanych z realizacją projektów w Uniwersytecie Algarve. Dzięki nawiązanym kontaktom możliwe będzie podjęcie wspólnych działań na rzecz realizacji projektów edukacyjnych i badawczych.

Wartością dodaną wyjazdu było nawiązanie współpracy z jednostkami, w których studenci ze specjalności trener personalny będą mogli odbywać wakacyjne praktyki.

Wszystkich zainteresowanych studentów już dzisiaj zapraszamy do odwiedzenia Biura Współpracy Międzynarodowej PWSZ w Nysie, gdzie można złożyć podanie i uzyskać szczegółowe informacje dotyczące możliwości wyjazdu na studia do Uniwersytetu Algarve w Portugalii.

 

Instytut Nauk o Zdrowiu - kierunek Psychofizyczne kształtowanie człowieka © 2018   kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK