KontaktWydarzeniaPrezentacja kierunkuPracownicyPlany zajęć

Instytut Nauk o Zdrowiu
kierunek - psychofizyczne kształtowanie człowieka

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

W Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia we Wrocławiu 25 listopada br. odbyła się VIII edycja konferencji „Żywność, Żywienie i Choroby”.

Organizatorem wraz z Zakładem Dietetyki Katedry Gastroenterologii i Hepatologii UMW był Instytut Nauk o Zdrowiu PWSZ w Nysie. Przewodniczącą Konferencji była dr hab. Elżbieta Poniewierka, prof. PWSZ w Nysie. Konferencja została objęta patronatem honorowym przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie. Uczestnikami konferencji byli czynni zawodowo dietetycy i studenci kierunku dietetyka z różnych uczelni w Polsce.

Tematyka tegorocznej konferencji związana była z zagadnieniami dotyczącymi wpływu diety na zdrowie pacjenta, prezentowano nowości z dziedziny dietetyki i żywności oraz omówiono znaczenie aktywności fizycznej w leczeniu wybranych objawów chorób przewodu pokarmowego. Podczas konferencji w sesji poprowadzonej przez w-ce przewodniczącą konferencji Panią dr inż. Marzenę Zołoteńką-Synowiec swoje referaty wygłosili wykładowcy z PWSZ w Nysie. Pani dr n. med. Beata Całyniuk przedstawiła standardy Polskiego Towarzystwa Dietetyki dotyczące postępowania przy leczeniu otyłości natomiast mgr Ewa Szura omówiła wpływ aktywności fizycznej na objawy zespołu jelita nadwrażliwego.

 
Instytut Nauk o Zdrowiu - kierunek Psychofizyczne kształtowanie człowieka © 2018   kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK