KontaktWydarzeniaPrezentacja kierunkuPracownicyPlany zajęć

Instytut Nauk o Zdrowiu
kierunek Psychofizyczne kształtowanie człowieka

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja
Nowy kierunek studiów dla przyszłych trenerów osobistych w nyskiej PWSZ

Wraz ze wzrostem zainteresowania wokół zdrowego stylu życia wynikającego z problemów społecznych związanych z nadwagą i chorobami pokrewnymi wzrasta zapotrzebowanie na wykwalifikowanych trenerów personalnych. Według prognoz "The European Health & Fitness Market 2015" za 10 lat ok. 80 mln Europejczyków korzystać będzie z usług fitness. W Polsce rynek fitness rozwija się najszybciej, dlatego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie w roku akademickim 2016/2017 uruchomiła unikatowy w skali całego kraju kierunek studiów licencjackich: PSYCHOFIZYCZNE KSZTAŁTOWANIE CZŁOWIEKA.

Absolwenci profesjonalnie przygotowani do prowadzenia treningów psychofizycznych, zarówno indywidualnych, jak i grupowych będą mogli pracować w charakterze trenera osobistego w klubach sportowych, ośrodkach rekreacyjnych, klubach fitness, na obozach sportowych i rehabilitacyjnych oraz podjąć studia drugiego stopnia.

Nauka będzie trwała 3 lata (6 semestrów) i zakończy się uzyskaniem tytułu licencjata. Dotyczy to zarówno studiów stacjonarnych (dziennych), jak i niestacjonarnych (zaocznych). Studia dzienne są bezpłatne, a na studentów czekają stypendia, m.in. jedyne w Polsce stypendium mieszkaniowe wypłacane przez Burmistrza Nysy wszystkim, którzy podejmują naukę na nyskiej uczelni i w związku z tym zamieszkają w Nysie.

Studenci będą mieli do wyboru dwie specjalności: TRENER OSOBISTY i REKREACJA PSYCHORUCHOWA.

Od trenera personalnego wymaga się wszechstronnej wiedzy z różnych dziedzin, dlatego studenci nowego kierunku zdobędą przekrojową wiedzę z zakresu roli żywienia i żywności w aktywnym stylu życia i ich wpływie na psychomotorykę i możliwości organizmu oraz o roli suplementacji w sporcie, wiedzę z psychologii, teorii osobowości i poradnictwa psychologicznego. Studenci nauczą się, jak motywować do aktywności, negocjować, radzić i wspierać swoich przyszłych klientów, jak organizować i prowadzić zajęcia rekreacyjno-ruchowe dostosowane do warunków, możliwości, potrzeb oraz zainteresowań uczestników zróżnicowanych wiekiem, stanem zdrowia i zamiłowaniami. Praktyczne umiejętności ruchowe z zakresu wybranych form aktywności fizycznej będą zdobywać w udostępnianych przez uczelnię siłowniach, salach fitness, salach gimnastycznych wyposażonych w wysokiej jakości sprzęt, monitorujący na bieżąco wyniki ćwiczeń.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl.

Instytut Nauk o Zdrowiu - kierunek Psychofizyczne kształtowanie człowieka © 2016   kontakt z webmasterem:
Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK