KontaktAktualnościPrezentacja InstytutuPracownicyPlany zajęć

Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego
- kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Rozstrzygnięty został pierwszy nabór studentów Instytutu Bezpieczeństwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie do udziału w pilotażowym programie, 6-cio miesięcznych płatnych praktyk zawodowych.

W ramach przeprowadzonego pierwszego naboru studentów do udziału w Programie praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”, realizowanym w ramach PO WER - Oś III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, komisja konkursowa zakwalifikowała następujących studentów z III roku Instytutu Bezpieczeństwa do udziału w projekcie.

Praktyki dla studentów Instytutu Bezpieczeństwa rozpoczną się w dniu 13.02.2017. Szczegółowy harmonogram realizacji praktyk zawodowych będzie ustalony z uczelnianym oraz zakładowym opiekunem praktyk.

 

W dniu 09.02.2017 studenci otrzymają pakiet dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia i zrealizowania praktyki zawodowej.
Dokumenty powinny zostać uzupełnione przy współpracy z uczelnianym oraz zakładowym opiekunem praktyk.

Wszystkie informacje na temat projektu będą publikowane na stronie Biura Praktyk

www.biuropraktyk.pwsz.nysa.pl

"Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych"
realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    kontakt z webmasterem:
Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK