KontaktAktualnościPrezentacja InstytutuPracownicyPlany zajęć

Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego
- kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Profesor Artur Horbovyy prowadzi wykłady w PWSZ w Nysie

Profesor Artur Horbovyy w ramach programu Visiting Professors prowadził zajęcia w Instytucie Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Instytucie Nauk Technicznych na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.
Pan Profesor jest Prorektorem ds. naukowo-pedagogicznych i współpracy międzynarodowej, Dyrektorem Instytutu Współpracy Międzynarodowej oraz Prac Naukowo-Projektowych w Akademii Zarządzania Municypalnego w Kijowie.
Pan Profesor jest Absolwentem Honorowym Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Rolniczego, autorem 206 publikacji w ukraińskich i zagranicznych czasopismach naukowych, 1 podręcznika zatwierdzonego przez Ministerstwo Rolnictwa, 4 monografii, 39 podręczników, 2 z nich (wyróżnione) przez MEN, 13 patentów.

Studenci bezpieczeństwa wewnętrznego mieli okazję wysłuchać wykładu pt. "Bezpieczeństwo ekonomiczne". Wykład spotkał się z bardzo żywym zainteresowaniem studentów.
Wykład pt. "Zarządzanie produkcją i usługami" prowadzony dla studentów I roku zarządzania i inżynierii produkcji został bardzo wysoko oceniony przez słuchaczy. Dla studentów ciekawym doświadczeniem było poznanie spojrzenia na funkcje zarządzania z perspektywy naukowca z zagranicy.

Kolejne wykłady prowadzone będą w terminie 8-12 maja 2017 r.

 
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK