KontaktAktualnościPrezentacja InstytutuPracownicyPlany zajęć

Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego
- kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Konferencja naukowa pt. "Nyskie Forum Bezpieczeństwa"

W dniach 18-19 maja w sali Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, ul. Armii Krajowej 7 odbędzie się konferencja naukowa pt. "Nyskie Forum Bezpieczeństwa".

Ideą Forum jest nawiązaniem dialogu pomiędzy nauką, biznesem, przedstawicielami władz państwa, przedstawicielami samorządu, służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo (inspekcje, straże, policja, wojsko, jednostki ratownicze i inne), organizacji pozarządowych oraz ludzi stojących na czele strategicznych zakładów pracy, państwowych jednostek organizacyjnych i innych organizacji zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa w różnych dziedzinach. To spotkanie zebranie specjalistów z różnych obszarów, celem stworzenia pełnego obrazu zagrożeń oraz systemów ochrony i obrony.
Konferencja ma zasięg ogólnopolski. Referaty wygłoszą przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Politechniki Śląskiej, Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, Krakowskiej Akademii A. F. Modrzewskiego, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie, Biura ds. Utworzenia Obrony Terytorialnej.

Organizatorami są: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Instytut Bezpieczeństwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, Starostwo Powiatowe w Nyskie oraz Urząd Miejski w Nysie.

Program konferencji: (.pdf)

Wszystkich zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa serdecznie zapraszamy!

Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    kontakt z webmasterem:
Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK