KontaktAktualnościPrezentacja InstytutuPracownicyPlany zajęć

Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego
- kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Podsumowanie wykładu pt. "Rola psa specjalnego w działaniu służby mundurowej"

Dnia 11 maja w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie odbył się wykład otwarty pt. "Rola psa specjalnego w działaniu służby mundurowej jaką, jest Służba Więzienna, na przykładzie Zakładu Karnego w Nysie", zorganizowany przez Studenckie Koło Naukowe "BWN", działające przy Instytucie Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Prowadzącymi wykład byli kpt. Arkadiusz Komar - specjalista działu ochrony oraz st. kpr. Rafał Mazurek wraz z suczką Nutką - przewodnik psa specjalnego.

W pierwszej części uczestnikom została przedstawiona tematyka związana z psem specjalnym, m.in. sposób szkolenia takiego psa, specyfika jego pracy w Służbie Więziennej nie tylko wewnątrz zakładu, ale również poza murami. Studenci zadawali prowadzącym wiele pytań.

Druga część wykładu to przedstawienie Zakładu Karnego: atmosfery i specyfiki pracy oraz trudności, z jakimi mierzą się na co dzień pracownicy. Szczegółowo został przedstawiony temat narkotyków w więzieniu i obrotu nimi. Pan kpt. Arkadiusz Komar przedstawił również, jak wygląda praca specjalisty działu ochrony. Prowadzący wyjaśnili sposób rekrutacji do Służby Więziennej.

Zarząd oraz członkowie Koła BWN dziękują kpt. Arkadiuszowi Komarowi i st. kpr. Rafałowi Mazurkowi za przeprowadzony wykład i przekazaną wiedzę.

Sekretarz SKN BWN
Stanoszek Dominika

 

Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    kontakt z webmasterem:
Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK