KontaktAktualnościPrezentacja InstytutuPracownicyPlany zajęć

Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego
- kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne
studia licencjackie i magisterskie (po uzyskaniu uprawnień)

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Kurs na otwartej strzelnicy w Regulicach

W dniach 19 i 20 maja na otwartej strzelnicy w Regulicach studenci z Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie odbyli kurs w zakresie praktycznego i bezpiecznego posługiwania się bronią palną. Kurs prowadzili instruktorzy wyszkolenia strzeleckiego i taktyki - Pan Adam Litwin oraz Pan Tadeusz Wójcik.
Studenci dowiedzieli się o budowie broni i jej mechanizmach oraz kwestiach związanych z zachowaniem bezpieczeństwa na strzelnicy.

Część praktyczna została przeprowadzona pod okiem instruktorów na otwartej strzelnicy w Regulicach i obejmowała:

  • podstawy strzelania z pistoletu,
  • podstawy strzelania z karabinu,
  • sposoby dobywania i przeładowywania broni - naukę stabilnego chwytu, poprawnego zgrywania przyrządów celowniczych. Studenci uczyli się obsługi na takich rodzajach broni, jak: Pistolet Glock 19,17,34; Pistoletach XDM; Karabinkach AK 47, mieli również możliwość rozłożenia i złożenia każdego z egzemplarzy.

Zarząd oraz członkowie Studenckiego Koła Naukowego "BWN" dziękują Panu Adamowi Litwinowi za przeprowadzony kurs, przekazaną wiedzę oraz wzorową i profesjonalną współpracę.

Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 


Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK