KontaktAktualnościPrezentacja InstytutuPracownicyPlany zajęć

Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego
- kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne
studia licencjackie i magisterskie

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Absolwenci bezpieczeństwa wewnętrznego piszą prace o sprawach regionu

Bezpieczeństwo wewnętrzne to kierunek interdyscyplinarny, który pozwala na uzyskanie kompetencji z wielu dziedzin nauki i praktyki funkcjonowania współczesnego państwa, w tym szczególnie wiedzy o środowisku bezpieczeństwa współczesnego świata oraz o budowie i działaniu systemu bezpieczeństwa RP. Dlatego tematy prac dyplomowych absolwentów Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego dotyczą tak różnorodnych spraw, jak np. "Alkohol jako czynnik kryminogenny", "Zagrożenia internetowe wśród dzieci i młodzieży w aspekcie kryminologicznym", "Zadania i rola policji w zabezpieczaniu imprez masowych" czy "Wykorzystanie i rola I Brzeskiego Pułku Saperów w sytuacjach kryzysowych w powiecie brzeskim".

Swoje prace licencjackie w dniu 4 lipca obronili dyplomanci mgr. Józefa Barcika: Dominika Babiarz, Jagoda Gielo, Henryk Gołek, Marta Kulak i Monika Witos oraz mgr. Dariusza Bednarza: Sławomir Boho, Katarzyna Cebula, Łukasz Kulesza, Adrian Skupiński, Kamil Sych, Fabian Wesoły i Justyna Wolska.

Absolwentom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK