KontaktAktualnościPrezentacja InstytutuPracownicyPlany zajęć

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja
Untitled Document

Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego

  • Kryminologia i kryminalistyka
  • Bezpieczeństwo systemów informatycznych
  • Bezpieczeństwo ekonomiczne

Współczesny świat, staje się coraz bardziej burzliwy, zmienny i nieprzewidywalny, a tym samym coraz bardziej niebezpieczny. Sytuacja ta, wymusza na wszystkich działających w naszym państwie organizacjach, w tym szczególnie organach administracji rządowej i samorządowej, Policji, służbach, strażach i inspekcjach dokonywanie głębokich zmian organizacyjny oraz podjecie trudu wykształcenia swoich obecnych i przyszłych pracowników w zakresie umiejętności zapobiegania i przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom, w tym szczególnie - reagowania w sytuacjach kryzysowych.

W tej sytuacji, ze względu na swoje specyficzne położenie, władze Dolnego i Górnego Śląska stanęły przed niezwykle trudnym zadaniem. Aby zagwarantować sprzyjające warunki dla bezpiecznego rozwoju naszego regionu, muszą wykształcić w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego tysiące pracowników administracji publicznej oraz przedsiębiorców.

Dlatego PWSZ w Nysie, jako jedyna uczelnia na Opolszczyźnie, podjęła się tego trudnego zadania i od roku akademickiego 2010/2011 otworzyła nowy kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne oraz, w celu zapewnienia kształcenia na najwyższym poziomie, utworzyła nową specjalistyczną jednostkę organizacyjną: Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego.


Misją naszego instytutu jest wykształcenie, na Dolnym i Górnym Śląsku (w tym szczególnie na Opolszczyźnie), nowoczesnych pracowników administracji publicznej, którzy poprzez swoje kompetencje i zaangażowanie wniosą nową jakość do jej funkcjonowania. Dzięki temu absolwenci naszego kierunku będą mogli:

  • Pracować w organach administracji rządowej i samorządowej na wszystkich stanowiskach związanych bezpośrednio lub pośrednio z bezpieczeństwem Policji oraz innych służbach, strażach i inspekcjach
  • Zarządzać bezpieczeństwem informacyjnym we wszelkich organizacjach publicznych;
  • Zarządzać bezpieczeństwem ekonomicznym swojego przedsiębiorstwa;
  • Podjąć dalsza naukę na studiach drugiego stopnia w wybranej uczelni cywilnej i uczelni służb mundurowych w kraju lub za granicą.

W czasie studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, po zdobyciu na pierwszym roku niezbędnej i podstawowej wiedzy ogólnej z zakresu polityki i strategii bezpieczeństwa państwa oraz systemów bezpieczeństwa państwa i zarządzania kryzysowego, student ma możliwość wyboru jednej z dwóch oferowanych specjalności:

  • Bezpieczeństwo systemów informatycznych, która umożliwia zdobycie dodatkowych umiejętności z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym w organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach.
  • Bezpieczeństwo ekonomiczne, która daje niezbędne umiejętności w zakresie zarządzania bezpieczeństwem ekonomicznym oraz ryzykiem w operacjach biznesowych i finansowych.
  • Kryminologię i kryminalistykę która umożliwia zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności w zakresie taktyki i techniki kryminalistycznej, prawa i postępowania karnego

W trakcie studiów przewidziana jest możliwość odbycia praktyk we wszelkich instytucjach związanych z bezpieczeństwem jakie funkcjonują w naszym państwie, np.: wydziałach zarządzania kryzysowego na szczeblu powiatu i województwa, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojskowych Komendach Uzupełnień, Wojewódzkich Sztabach Wojskowych, Ministerstwie Obrony Narodowej, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Kadra naukowa zatrudniona w Instytucie Bezpieczeństwa Wewnętrznego, oprócz wiedzy teoretycznej posiada także doświadczenie praktyczne w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych.

Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2012    kontakt z webmasterem:
Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK