Kontrast:

KontaktAktualnościPrezentacja WydziałuPracownicyPublikacje WydziałuPlany zajęć

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie
- kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne
studia licencjackie i magisterskie

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja
Untitled Document
PRACOWNICY: POKÓJ TELEFON KONSULTACJE E-MAIL/WWW
Dziekan:
dr hab. Janusz Fałowski,
prof. PWSZ w Nysie
E107 774091677 czwartki 13.45-14.30
oraz piątki: 15.15-16.00
Prodziekan:
dr Janusz Kawalec
E207 774091678 poniedziałek 9.40-11.10
PROFESOROWIE:
prof. dr hab. Romuald Jończy E207 774091678 środa
tz. 3, 5, 7, 9, 11
prof. dr hab. Andrzej Misiuk     piątki godz. 15.00-16.00
Ms Teams
dr hab. inż. Marek Kulisz
prof. PWSZ w Nysie
E107 774091677 piątki
w godz. 13.00-14.30
dr Tomasz Drewniak
prof. PWSZ w Nysie
Dorobek naukowy i zawodowy
R112 774484761 poniedziałki
od 11.20 do 12.50
w sali 112 R
dr Tadeusz Iwanek
prof. PWSZ w Nysie
E207 774091678 poniedziałek
w godz. 13.45–16.15
ADIUNKCI:
dr Grzegorz Chmielewski E207 774091678 wtorki godz. 7.30-8.00
czwartki 11.00-12.00
pok 103F
dr Winicjusz Karwowski E2 774091678 Poniedziałek
8.00-9.30 sala 2E
dr inż. Grzegorz Kwaśniak E107 774091677 Poniedziałek
godz. 14.40-16.10
dr Ewa Smolka-Drewniak A202 774091157 czwartek (tz) 11.00-12.30
budynek A pok.302
WYKŁADOWCY:
dr Maria Huchrak   poniedziałek 18.00-19.30
mgr inż. Marek Makówka E207 774091678 poniedziałek 12.10-13.45
mgr Józef Barcik E102   poniedziałek 11.20-12.05
/stacjonarni/
sala 207 E
niedziela 13.00-13.45
/niestacjonarni/
sala 207
mgr Dariusz Bednarz E103 wtorek godz. 8.00-9.30
mgr Witold Kozłowski   wtorek godz. 13.00-13.45
203F lub poczta uczelniana
mgr Mirosław Rasławski E103   studenci dziennie
we wtorki
w godz. 14.30-15.15
studenci zaoczni
w soboty zjazdów
w godz. 11.20-12.05
sala 207E
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    kontakt z webmasterem:
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK