KontaktAktualnościPrezentacja InstytutuPracownicyPlany zajęć

Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego
- kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja
Untitled Document
PRACOWNICY: POKÓJ TELEFON KONSULTACJE E-MAIL/WWW
Dyrektor:
dr hab. Janusz Fałowski
prof. PWSZ w Nysie
E 107 77
4091677
Z-ca dyrektora:
dr Grzegorz Chmielewski
E 207 77
4091678
PROFESOROWIE:
prof. dr hab. Romuald Jończy E 207 77
4091678
dr hab inż. Marek Kulisz E 107 77
4091677
prof. dr hab. Andrzej Misiuk    
STARSI WYKŁADOWCY:
dr Tadeusz Iwanek E 207 77
4091678
dr Grzegorz Kwaśniak E 107 77
4091677
WYKŁADOWCY:

dr Winicjusz Karwowski
E 2 77
4091678
dr Janusz Kawalec E 207 77
4091678
mgr Marek Makówka E 207 77
4091678
mgr Dariusz Bednarz E 103
mgr Józef Barcik E 102  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    kontakt z webmasterem:
Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK