KontaktAktualnościPrezentacja InstytutuPracownicyPlany zajęć

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja
Untitled Document
PRACOWNICY: POKÓJ TELEFON KONSULTACJE E-MAIL/WWW
Dyrektor:
dr hab. Janusz Fałowski
prof. PWSZ w Nysie
E 107 77
4091677
Piątki zjazdowe 9:00 - 10:30
Z-ca dyrektora:
dr Grzegorz Chmielewski
E 207 77
4091678
Wtorek 8:00 - 9:30
t/z 3,5,7,9,10,12,14,16
Środa 8:00 - 8:45, Sobota 10:25 - 11:10
(podczas zjazdów dla studentów niestacjonarnych)
PROFESOROWIE:
prof. dr hab. Romuald Jończy E 207 77
4091678
Środa 14:30 - 16:00
dr hab inż. Marek Kulisz E 107 77
4091677
Piątki zjazdowe godz. 8:00 - 9:30
STARSZY WYKŁADOWCY:
dr Tadeusz Iwanek E 207 77
4091678
Wtorek 13:45 - 14:30
Środa 11:20 - 12:05
dr Grzegorz Kwaśniak E 107 77
4091677
WYKŁADOWCY:

dr Winicjusz Karwowski
E 2 77
4091678
Wtorek 8:00 - 9:30
dr Janusz Kawalec E 207 77
4091678
Poniedziałek 13:00 - 13:45
Wtorek 13:00 - 13:45
dr Grzegorz Mazur E 207 77
4091678
Poniedziałek 19:30 - 21:00
"zaleca się wcześniejsze uzgadnianie terminu konsultacji"
mgr Marek Makówka E 207 77
4091678
 
mgr Dariusz Bednarz E 103 Poniedziałek 9:30 - 11:00
mgr Józef Barcik E 102   Wtorek 11:20 - 12:05
Środa 14:30 - 15:25
INSTRUKTORZY:
mgr Paweł Droździk E 207 77
4091678
Poniedziałek 19:30 - 21:00
sala 102E
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2012    kontakt z webmasterem:
Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK