Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nysie


W dniu 30.10.2017 w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej doszło do podpisania umowy patronackiej między PWSZ w Nysie a UTW Złoty Stok.

UTW Złoty Stok reprezentowali Pan Krzysztof Babis Prezes Stowarzyszenia Złotostockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Pani Cecylia Jureczek Wiceprezes UTW Złoty Stok. W spotkaniu udział wzięła także Pani Krystyna Ujejska Sekretarz UTW. Uczelnię reprezentował Pan Rektor dr inż. Przemysław Malinowski, prof. PWSZ w Nysie. Po uroczystym podpisaniu umowy był czas na omówienie szczegółów współpracy.

Piotr Bernat
Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z UTW

 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018   
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK