Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nysie

Seminarium naukowe Innowacyjny UTW wolontariat kompetencji

W dniu 25.01.2018 po raz 6. odbyło się seminarium naukowe Innowacyjny UTW wolontariat kompetencji. W seminarium udział wzięli przedstawiciele UTW Głuchołazy, Niemodlin ,Nowa Ruda, Nysa, Kędzierzyn-Koźle (dwa Uniwersytety), Korfantów, Prudnik, Złoty Stok, a także przedstawiciel społeczności Łambinowic Pani Jolanta Mierzyńska dyrektor tamtejszego Ośrodka Kultury.

Seminarium otworzył i przybyłych gości przywitał Pan doc. Dr Tomasz Drewniak Prorektor ds. nauki i rozwoju PWSZ w Nysie.

Pan dr Piotr Bernat podsumował działalność UTW i PWSZ w Nysie w 2017r. Wydarzeń było tak wiele i o takim znaczeniu, że wszyscy uczestnicy zgodzili się ze stwierdzeniem, że był to wyjątkowo udany rok. Niektóre z nich, bo nie sposób wymienić wszystkich, to: nagroda Herody 2017 dla UTW Prudnik, 10-lecie UTW Nowa Ruda, 15-lecie UTW Nysa, konferencje: żywienie w zdrowiu i chorobie zorganizowana przez UTW Prudnik i seniorzy polsko czeskiego-pogranicza zorganizowana przez UTW Głuchołazy, pierwszy spływ kajakowy zorganizowany przez UTW Ziemi Kozielskiej z Kędzierzyna-Koźla czy spartakiada zorganizowana przez UTW Korfantów, we współpracy z PWSZ w Nysie. Czy wreszcie kolejne umowy patronackie z UTW Niemodlin i UTW Złoty Stok.

Następna część Seminarium poświęcona była wolontariatowi kompetencji. W tej części uczestnicy, reprezentanci poszczególnych UTW, omawiali działalność z uwzględnieniem możliwości upowszechnienia proponowanych rozwiązań.

Pani Jolanta Gawlik proponowała udział w cyklicznym wydarzeniu „każdy wiek ma swoje chwile”. Propagowała format spotkań z literaturą realizowany przez UTW Głuchołazy.  Informowała o realizacji projektu „jeśli nie chcesz wydać na lekarza, wydaj na kucharza”.

Pani Teresa Juszczyk proponowała realizację wyjazdowych spektakli teatru działającego przy Domu Kultury. Mówiła o czytaniu wesela Wyspiańskiego czy o organizowanych przez UTW Niemodlin wydążeniach okolicznościowych.

Pani Karolina Popiel dzieliła się swoim doświadczeniem merytorycznym i organizacyjnym. Omówiła realizację przez UTW Nowa Ruda idei „latającego  uniwersytetu”, tak by docierać do zainteresowanych w miejscach ich zamieszkania, co zostało już zrealizowane w Bożkowie, a w planach są kolejne miejscowości. Mówiła też o sieci dolnośląskich UTW.

Pan Stanisław Nowak reprezentujący komisję rewizyjną kozielskiego UTW mówił o nowym cyklu zapoczątkowanym w uniwersytecie „poznaj wszystkie religie świata” i deklarował kontynuację organizacji spływów kajakowych, zapraszając do udziału.

Pani Danuta Herbut wiele czasu w swoim wystąpieniu poświeciła współpracy międzypokoleniowej i działalności UTW Prudnik skierowanej do najmłodszych członów naszej społeczności, tj. przedszkolaków i dzieci klas pierwszych omawiając organizowane dla nich zajęcia. Mówiła o organizacji senioriady, rajdu seniora i konferencji.

Pani Cecylia Jureczek przedstawiła działalność UTW Złoty Stok, w której nacisk kładą na integrację środowiska, w czym ją wspierał Pan Krzysztof Babis. Dzielili się doświadczeniem z organizacji wydarzeń, w tym wieczerzy wigilijnej uzupełnionej o nieoczywiste punkty tego spotkania. Pokazywali swoje doświadczenie we współpracy ze środowiskiem lokalnym i pozyskiwaniu funduszy na działalność.

Na znaczenie środowiska w działalności UTW zwracała uwagę także Pani Małgorzata Wiśniewska. Mówiła o chęci kontynuacji organizacji halowych mistrzostw seniorów skupionych wokół UTW, ale co najważniejsze przedstawiła efekty współpracy sieciowej z UTW Nysa i Prudnik, co potwierdza, że przyjęte na ubiegłorocznym seminarium rozwiązania działają w praktyce. Rozważała też możliwość kontynuacji współpracy z lokalnym DPS-em.

Pani Michalina Danuta Podgórni omawiając wolontariat kompetencji mówiła o roli instytucji edukacyjnej jaką jest UTW w świadczeniu bezinteresownej pomocy. W uzupełnieniu kalendarium z 2017 poinformowała zebranych, że UTW Nysa otrzymał srebrny certyfikat profesjonalnego UTW. Pan Marek Flakowski przedstawił ofertę skierowaną do pozostałych UTW obejmującą: wykłady i wycieczki tematyczne oraz zajęcia z historii Nysy czy regionu, wykłady z historii literatury, zajęcia dotyczące bioróżnorodności czy wreszcie szkolenia z pierwszej pomocy. W uzupełnieniu Pan dr Piotr Bernat zauważył, że pierwsze takie szkolenie miało już miejsce w UTW Głuchołazy. 

We wszystkich wystąpieniach przewijała się działalność kulturalna z czego wyraźnie wynika rola UTW w aktywizacji kulturalnej seniorów i środowiska i jest jednocześnie wskazówką dla działalności w 2018r. Była też omawiana kwestia współpracy UTW z hospicjami, DPS-ami czy po prostu osobami szukającymi wsparcia, co mówi o wielowymiarowości prowadzonej przez UTW działalności.

Kolejne kwestie, jakie poruszano, to usieciowienie współpracy, harmonogram realizacji i wreszcie plan pracy na 2018 r. Pan dr Piotr Bernat przedstawił obszary aktywności UTW w 2018, ale też wyzwania jakie stoją przed nimi w tym roku. Były też rozważania sięgające 2019, a nawet 2020 r. 

dr inż. Piotr Bernat
Koordynator ds. współpracy z otoczeniem społecznym
PWSZ w Nysie

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018   
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK