Uniwersytety Trzeciego Wieku

UTW Nysa

04.04.2018 odbyło się Zwyczajne Ogólne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie (program na stronie www UTW http://www.pwsz.nysa.pl/utw/). PWSZ w Nysie reprezentowali Panowie: dr Tomasz Drewniak, doc. PWSZ w Nysie, Prorektor ds. nauki i rozwoju oraz dr inż. Piotr Bernat, Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z UTW. Obaj Panowie otrzymali podziękowania za wieloletnią współpracę i pomoc w rozwoju UTW.

Pan dr inż. Przemysław Malinowski, prof. PWSZ w Nysie, Rektor PWSZ w Nysie skierował do słuchaczy UTW słowa podziękowania (pełna treść w załączeniu) podkreślając rolę kształcenia przez całe życie. Zwrócił też uwagę na dwa bardzo ważne wydarzenia, które miały miejsce w ub. roku, tj. I. Kongres UTW Opolszczyzny i 15-lecie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nysie. List skierowany do słuchaczy UTW ci przedstawicieli ciał kolegialnych odczytał Pan dr inż. Piotr Bernat, Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z UTW.

Pan dr Tomasz Drewniak, doc. PWSZ w Nysie, Prorektor ds. nauki i rozwoju wręczył indywidualne podziękowania osobom szczególnie zaangażowanym we współpracę UTW w Nysie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie, a w szczególności za I Kongres UTW Opolszczyzny. Byli to Państwo: Prezes - Michalina Danuta Podgórni, Wiceprezes - Ewa Morel, Sekretarz - Janina Chadryś, Skarbnik  Zofia Słomska oraz członkowie Elżbieta Muszyńska, Jan Bagrowski, Czesław Mikrut, Zofia Niewęgłowska, Danuta Łabędzka i Marek Flakowski, a także Przewodnicząca – Rady Programowej Pani Regina Karwacka oraz Przewodnicząca Zespołu UTW Nysa ds. organizacji I Kongresu UTW Opolszczyzny Pani Irena Sosulska.

Zwyczajne Ogólne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi przyjmując sprawozdanie merytoryczne i finansowe. Po wyborach władz na kolejną kadencję ukonstytuowały się wszystkie ciała kolegialne. Nową Panią prezes Stowarzyszenia została Pani Józefa Ziemnik.

Ustępującemu Zarządowi i ciałom kolegialnym dziękujemy za dotychczasową współpracę, a nowym życzymy wszelkiej pomyślności, udanej kontynuacji, wielu pomysłów i jeszcze ciekawszych realizacji.

dr inż. Piotr Bernat
Koordynator ds. współpracy z otoczeniem społecznym
PWSZ w Nysie

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018   
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK