Uniwersytety Trzeciego Wieku

Nowy Zarząd UTW

W dniu 06.04.2018 r. Pan prof. Przemysław Malinowski - Rektor PWSZ w Nysie spotkał się z przedstawicielami UTW Nysa w osobach Pań Michaliny Podgórni - Prezes i Ewy Morel - Wiceprezes, reprezentujących ustępujący Zarząd, i Józefy Ziemnik - nowo wybranej Prezes UTW. W spotkaniu uczestniczył Pan dr Piotr Bernat.

Były kwiaty, podziękowania i krótkie podsumowanie dotychczasowej współpracy, ale też rozmowy o przyszłych planach, tak PWSZ  w Nysie, jak i UTW Nysa. Pan Rektor zapewnił o wsparciu kształcenia seniorów w ramach idei uniwersytetów trzeciego wieku przez PWSZ w Nysie.

Poprzedniemu Zarządowi dziękujemy za trud krzewienia idei kształcenia przez całe życie, a nowo wybranemu - życzymy wielu sukcesów w pracy na rzecz seniorów i efektów w działalności na rzecz lokalnego środowiska.

dr inż. Piotr Bernat
Koordynator ds. współpracy z otoczeniem społecznym
PWSZ w Nysie

 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018   
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK