Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nysie

UTW Prudnik

09.05.2018 Pan dr P. Bernat spotkał się ze słuchaczami UTW Prudnik w siedzibie Stowarzyszenia. W części merytorycznej prowadzący spotkanie przedstawił kilka zagadnień dotyczących seniorów i ich roli w społeczeństwie nad którymi dyskutowali zebrani. Tematem przewodnim była sytuacja demograficzna regionu w kontekście zmieniających się wzorców zachowań i wynikających stąd konsekwencji dla całego społeczeństwa. Po ożywionej dyskusji przystąpiono do podsumowania tej części spotkania.

W części organizacyjnej omówiono dotychczasowy przebieg działalności UTW Prudnik i plan dalszej pracy. UTW Prudnik przygotowuje się, jako jeden ze współorganizatorów, do prudnickiej senioriady, która będzie miała miejsce w dniach 22-24.06.2018. Szczegóły senioriady wkrótce.

dr inż. Piotr Bernat
Koordynator ds. współpracy z otoczeniem społecznym
PWSZ w Nysie

 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018   
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK