Uniwersytety Trzeciego Wieku

UTW Ziemi Kozielskiej

30.05.2018 Pan dr P. Bernat spotkał się ze słuchaczami kozielskiego UTW. W trakcie spotkania Pani Prezes Teresa Bączkowska przedstawiła aktualne plany działalności UTW, a Pan dr P. Bernat omówił możliwości działalności UTW, także w kontekście 100 rocznicy niepodległości Polski proponując zebranym realizację cyklu 100 na 100. Propozycja ta spotkała się z zainteresowaniem, a sprowadza się do realizacji projektu stu audycji radiowych na stulecie niepodległości.

Słuchacze po dyskusji nad formatem realizacji cyklu stu słuchowisk na stulecie niepodległości w odniesieniu do scenariusza pojedynczego spotkania zapoczątkowali serię spotkań prequelem pierwszej z audycji poświęconej roli kultury w budowaniu tożsamości narodowej i świadomości niepodległości wśród Polaków.

Tak więc cykl rozpoczęty, a do finału cyklu pozostało 99 realizacji. Kolejna odsłona już wkrótce w UTW w Złotym Stoku, o czym poinformujemy. Zainteresowanych cyklem zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych lub zorganizowania kolejnego spotkania.

dr inż. Piotr Bernat
Koordynator ds. współpracy z otoczeniem społecznym
PWSZ w Nysie

 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018   
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK