Uniwersytety Trzeciego Wieku

UTW Złoty Stok

W dniu 14.06.2018 r. Pan dr P. Bernat spotkał się ze słuchaczami złotostockiego uniwersytetu trzeciego wieku. Była to kolejna odsłona związana z realizacją cyklu 100 na 100. Tym razem tematem przewodnim spotkania –w ramach cyklu stu audycji na stulecie niepodległości- była postać rotmistrza Witolda Pileckiego. Zebrani mogli się zapoznać z jego historią, dyskutując o losach bohatera w kontekście historii Polski, podkreślając jej zawiłe ścieżki i swoje własne.

Było to drugie spotkanie, a uczestnicy umówili się na kontynuację. Do zrealizowania ambitnego planu 100 na 100 pozostało już tylko 98 spotkań. Zapraszamy do udziału w spotkaniach, ale też do podjęcia trudu organizacji takiego Wydarzenia we własnym środowisku.

W części dyskusji poświęconej wyborowi tematu i przebiegu spotkania zebrani zgodzili się, że decyzję taką należy pozostawić organizatorom, koordynując jedynie harmonogram i wymieniając się doświadczeniami z już zrealizowanych spotkań. Część uczestników, zainteresowana propozycją, zadeklarowała też chęć indywidualnego uczestnictwa w projekcie, co zrodziło kolejny pomysł, który pozwoli też na rozpropagowanie idei 100 na 100 wśród tych uczestników spotkań, którzy z różnych przyczyn nie mogą wziąć udziału osobiście.

Pozdrawiamy i zapraszamy do współpracy

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018   
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK