Uniwersytety Trzeciego Wieku

UTW Złoty Stok

UTW w Złotym Stoku 20.12.2018 zorganizował spotkanie wigilijne. Spotkanie rozpoczęło się od wykładu okolicznościowego, który wygłosił ksiądz Paweł Paździur  proboszcz parafii. Swoje wystąpienie poświęcił austriackiemu psychiatrze i psychoterapeucie , jednemu z twórców humanizmu psychologicznego, filozofowi Viktorowi Emilowi Franklowi, żyjącemu w trudnym czasie wojny, nawiązując też do tragedii holokaustu. Zachęcał zebranych do lektury jego książek, szczególnie polecając tytuły: „Bóg ukryty .W poszukiwaniu ostatecznego sensu” czy „Człowiek w poszukiwaniu sensu”   recenzując je jako potencjalne bestsellery.

Życzenia słuchaczom UTW i uczestnikom Wigilii składali Pani Grażyna Orczyk Burmistrz Złotego Stoku i Pan Waldemar Wieja wicestarosta powiatu ząbkowickiego. Było też dzielenie się opłatkiem, jak i tradycyjna wieczerza wigilijna oraz wspólne kolędowanie. A wszystko to odbyło się, dzięki życzliwości i gościnności Pani Aleksandry Wąsowicz dyrektor Centrum, w Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku.

Słuchacze UTW ze Złotego Stoku, pod kierownictwem Pani Cecylii Jureczek, przygotowali niespodziankę w postaci jasełek. Zespół artystyczny pod wiele mówiącą nazwą cba- Coraz Bardziej Atrakcyjni- połączył siły z zespołem przedszkolnym przygotowując piękne, a chwilami porywające przedstawienie. W trakcie przedstawienia oprawę muzyczną zapewniał Pan Łukasz Przepióra. Dziękujemy Pani Lucynie Kowalskiej dyrektor przedszkola „Bajka” w Złotym Stoku, a przede wszystkim rodzicom, którzy zaangażowali się, wraz ze swoimi dziećmi w przygotowania. Były piękne stroje i pozostające w pamięci występy najmłodszych.

Na spotkanie zaproszono też szefową UTW z Białej Wody (Czechy), Panią Ludmiłę Jagodową, która zadeklarowała chęć współpracy z UTW w Złotym Stoku. Byli też przedstawiciele pozostałych środowisk seniorskich działających w Złotym Stoku. Za udział dziękujemy.

W spotkaniu udział wziął Pan dr P. Bernat, reprezentujący PWSZ w Nysie, który w swym wystąpieniu nawiązał do pięknej tradycji obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia, co kultywuje złotostocki Uniwersytet, gratulował pomysłu połączenia sił seniorów i przedszkolaków w jasełkach, proponując by w przyszłym roku zaprosić do udziału w Wigilii zaprzyjaźnionych seniorów z Jawornika czy Bilej Vody.

 


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018   
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK