Uniwersytety Trzeciego Wieku

Innowacyjny Uniwersytet Trzeciego Wieku we współpracy z PWSZ w Nysie

Przedstawiciele Uniwersytetów Trzeciego Wieku z województw opolskiego i dolnośląskiego uczestniczyli w 7. Seminarium Naukowym - Wolontariat Kompetencji - zorganizowanym w Centrum Transferu i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie. Spotkanie z seniorami prowadził dr inż. Piotr Bernat, Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z UTW. Uczestnicy wydarzenia podsumowali działania, które miały miejsce w 2018 roku oraz omówili plany na 2019 r. Dyskutowano o współpracy transgranicznej. Przedstawiciele UTW wymienili się także doświadczeniami dotyczącymi wolontariatu na rzecz seniorów. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie wspiera działalność Uniwersytetów Trzeciego Wieku podejmując wiele inicjatyw wpisujących się w ideę kształcenia społeczeństwa przez całe życie.

Podczas seminarium seniorzy otrzymali od Prorektora do spraw nauki i rozwoju dra Tomasza Drewniaka, doc. PWSZ w Nysie nową publikację „Uwarunkowania demograficzne rozwoju społecznego i ekonomicznego miasta Nysa i powiatu nyskiego” pod redakcją: prof. dr hab. Roberta Rauzińskiego; dra Tadeusza Pokusa i dra Tomasza Drewniaka. Publikacja została wydana przez: Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Opolu i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie. Książka jest pokłosiem zorganizowanej w kwietniu 2018 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie konferencji pt. „Sytuacja demograficzna jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej na przykładzie miasta Nysa oraz powiatu nyskiego – stan obecny i perspektywy”. Naukowcy, przedstawiciele instytucji samorządowych i państwowych, jak również pracodawcy przedstawili analizy i prognozy sytuacji demograficznej miasta Nysy oraz powiatu nyskiego. Omówione zostały rozwiązania instytucjonalne, ekonomiczne, organizacyjne i społeczne.

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018   
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK