Uniwersytety Trzeciego Wieku

UTW Niemodlin

28.02.2019r. UTW w Niemodlinie świętował swoje 5-lecie. W Uroczystości udział wzięli członkowie Stowarzyszenia i licznie przybyli goście, w tym Pani Dorota Koncewicz burmistrz Niemodlina, co potwierdza rolę UTW w środowisku lokalnym.

Gratulacjom, podziękowaniom, ale i życzeniom nie było końca. JM Rektor Pan prof. Przemysław Malinowski skierował do zarządu i słuchaczy list okolicznościowy, składając gratulacje oraz wyrazy uznania za podejmowane inicjatywy na rzecz edukacji, aktywizacji i integracji lokalnej społeczności oraz życząc realizacji planów.

Wykład okolicznościowy pt. aktywność Uniwersytetów Trzeciego Wieku w świetle współczesnych wyzwań wygłosił Pan dr Piotr Bernat pełnomocnik Rektora ds. współpracy z UTW. Słuchacze i przyjaciele UTW Niemodlin przygotowali syntetyczny przegląd 5-letniej działalności, ale też wyjątkową oprawę artystyczną. Więcej informacji o wydarzeniu pod adresem: https://niemodlin.pl/4879/5-lat-uniwersytetu-trzeciego-wieku.html

Zarządowi, na czele z Panią Prezes Teresą Kucharzak-Juszczyk, jak i słuchaczom i sympatykom UTW Niemodlin życzymy dalszych sukcesów.

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018   
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK