Uniwersytety Trzeciego Wieku

UTW Niemodlin

28.02.2019r. UTW w Niemodlinie świętował swoje 5-lecie. W Uroczystości udział wzięli członkowie Stowarzyszenia i licznie przybyli goście, w tym Pani Dorota Koncewicz burmistrz Niemodlina, co potwierdza rolę UTW w środowisku lokalnym.

Gratulacjom, podziękowaniom, ale i życzeniom nie było końca. JM Rektor Pan prof. Przemysław Malinowski skierował do zarządu i słuchaczy list okolicznościowy, składając gratulacje oraz wyrazy uznania za podejmowane inicjatywy na rzecz edukacji, aktywizacji i integracji lokalnej społeczności oraz życząc realizacji planów.

Wykład okolicznościowy pt. aktywność Uniwersytetów Trzeciego Wieku w świetle współczesnych wyzwań wygłosił Pan dr Piotr Bernat pełnomocnik Rektora ds. współpracy z UTW. Słuchacze i przyjaciele UTW Niemodlin przygotowali syntetyczny przegląd 5-letniej działalności, ale też wyjątkową oprawę artystyczną. Więcej informacji o wydarzeniu pod adresem: https://niemodlin.pl/4879/5-lat-uniwersytetu-trzeciego-wieku.html

Zarządowi, na czele z Panią Prezes Teresą Kucharzak-Juszczyk, jak i słuchaczom i sympatykom UTW Niemodlin życzymy dalszych sukcesów.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018   
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK