Uniwersytety Trzeciego Wieku

UTW Nysa 

10.06.2019 UTW Nysa zorganizował rajd rowerowy. Rajd odbywał się na trasie Nysa - Biała Nyska- Podkamień - Hajduki Nyskie – Nysa. Uczestnicy, ponad 50 osób, w dwóch grupach dotarli do Hajduk Nyskich, gdzie przy wiejskiej świetlicy mieli zaplanowaną przerwę. Był czas na odpoczynek, wzmocnienie, wspólną zabawę, śpiew, a przede wszystkim integrację. Nie można też pominąć występu zespołu " Seniorszok”. Jednym słowem rajd był udany.

Organizatorom gratulujemy sprawnej i jak zawsze profesjonalnej realizacji. 

dr inż. Piotr Bernat
Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z UTW

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018   
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK