Uniwersytety Trzeciego Wieku

UTW Łambinowice

14.06.2019 w Urzędzie Miasta Łambinowice miało miejsce spotkanie przedstawicieli UTW Łambinowice i osób zaangażowanych w działalność UTW.

W spotkaniu udział wzięli: Pan Tomasz Karpiński, Wójt gminy Łambinowice, Pan Jarosław Figiel, dyrektor Szkoły Podstawowej w Łambinowicach, Pani Zofia Tlałka, sekretarz zarządu UTW, Pan Ryszard Korzeniowski, w-ce prezes zarządu UTW i Pani Małgorzata Kowalczyk-Buczkowska, prezes zarządu UTW. PWSZ w Nysie reprezentował Pan dr Piotr Bernat pełnomocnik Rektora ds. współpracy z UTW.

Przedstawiciele UTW omówili drogę jaką przeszedł UTW od spotkania grupy inicjatywnej w lutym 2018. Pani Małgorzata Kowalczyk-Buczkowska, prezes zarządu szczegółowo przedstawiła program działania UTW Łambinowice, który był realizowany od 2018 do czerwca 2019 roku i plany dalszej działalności. Cyklicznie odbywały się gimnastyka dla seniorów w Szkole Podstawowej w Ł-cach, spotkania w ramach Łambinowickich Spotkań Muzealnych organizowanych przez CMJW czy zajęcia z podstawowej wiedzy informatycznej.

Niemniej na uwagę zasługują działania wspólne UTW Łambinowice podejmowane z instytucjami otoczenia. Pani Zofia Tlałka omówiła projekt grupy Aktywny Senior pn "Głaz kochanków" realizowany wraz gminą, Nadleśnictwem Tułowice i Partnerstwem Borów Niemodlińskich i kilka innych inicjatyw. Ciekawym wydarzeniem był piknik pn."Rybka lubi czytać" współorganizowany z członkami koła wędkarskiego i Gminną Biblioteką Publiczną w Ł-cach, w trakcie którego przeprowadzono mini-zawody w łowieniu ryb, a także konkursy i quizy literackie. Była też biesiada i zabawy ruchowe.

Członkowie UTW Łambinowice biorą udział w wielu wydarzeniach lokalnych czy regionalnych, także o istotnym znaczeniu historycznym, jak choćby udział w złożeniu kwiatów pod pomnikiem w Łambinowicach z okazji zakończenia II wojny światowej, wspólnie z przedstawicielami Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach.

Pan Tomasz Karpiński, wójt gminy Łambinowice omówił dotychczasową współpracę z UTW Łambinowice i dalsze możliwości wsparcia w realizacji przyszłych planów, także w oparciu o GOKSiR Łambinowice oraz pozostałe jednostki gminne.

Pan dr Piotr Bernat podkreślał rolę dobrej współpracy UTW z władzami gminy, co potwierdzała obecność Pana Wójta na spotkaniu i złożone deklaracje, ale też zwracał uwagę na dalsze plany działalności wskazując na potencjalne kierunki rozwoju UTW Łambinowice, co spotkało się z dużym zrozumieniem uczestników spotkania. W podsumowaniu zwrócił uwagę na współpracę UTW Łambinowice z wieloma podmiotami, w tym z GOKSiR, Nadleśnictwem Tułowice, Gminną Biblioteką Publiczną czy CMJW oraz potrzebę kontynuacji i zacieśniania tej współpracy. 

dr inż. Piotr Bernat
Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z UTW

 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018   
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK