Biuro Współpracy Międzynarodowej

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Wizyta PWSZ w Nysie w partnerskim mieście Kołomyja na Ukrainie

W dniach 17-20.08.2015, na zaproszenie burmistrza Kołomyi Igora Sluzara, PWSZ w Nysie, reprezentowana przez Kierownika Działu Kontaktów Zewnętrznych - Panią mgr Annę Opałkę, wzięła udział w delegacji w partnerskim mieście Nysy - Kołomyji na Ukrainie. W skład delegacji z ramienia UM w Nysie weszli m.in. wice Burmistrz i radni miasta Nysa, dyrektor nyskiego Muzeum oraz przedstawiciel Stowarzyszenia Przyjaciół Miast Partnerskich Nysy.

Poza udziałem w obchodach święta miasta odbyło się wiele spotkań, podczas których poruszane były różne formy współpracy w dziedzinie edukacji wyższej, oświaty i sportu. Pojawił się także temat wymiany doświadczeń w dziedzinie służby zdrowia między polskimi a ukraińskimi lekarzami.

Reprezentant Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie p. Anna Opałka oraz p. Ołena Nesen z UM w Nysie spotkały się z władzami miasta oraz przedstawicielami oświaty i szkolnictwa wyższego miasta Kołomyji oraz uczniami, którzy w tym roku podejmą studia w nyskiej Uczelni jak również ich rodzicami.

Spotkanie odbyło się w liceum im. Iwana Frankowa w Kołomyji o profilu przyrodniczo-matematycznym. Po uroczystym powitaniu przez Władze miast Kołomyji oraz Nysy i przekazaniu podarunków dla dzieci, P. Anna Opałka zaprezentowała ofertę kształcenia PWSZ w Nysie, jej warunki dla ukraińskich kandydatów, po czym odbyło się spotkanie robocze z uczniami, którzy wzięli już udział w procesie rekrutacji i wkrótce przyjadą do Nysy na kurs języka i kultury polskiej a potem na studia w pełnym cyklu kształcenia. Przedstawiciele uczelni i UM w Nysie odpowiadali na pytania dzieci i ich rodziców jak również pozostałych osób, zainteresowanych nauką w szkole średniej i studiowaniem w PWSZ w Nysie. Padło wiele wzruszających słów podziękowań dla Władz miasta oraz Uczelni, a zwłaszcza Pani Rektor Zofii Wilimowskiej, która wyraziła zgodę na zwolnienie z opłaty za pierwszy rok studiów kandydatów z Kołomyji, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Po spotkaniu roboczym odbyła się również narada z Panią Ganną Pasichna - Dyrektor liceum oraz Naczelnik Wydziału Oświaty w Kołomyji o możliwości podpisania umowy pomiędzy liceum w Kołomyji a Zespołem Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie, które wcześniej wyraziło wolę takiej współpracy. Planowana umowa zawiera miedzy innymi takie elementy jak:

  • współpraca na szczeblu instytucjonalnym w ramach wymiany doświadczeń i rozwiązań systemowych,
  • współpraca w ramach międzynarodowych projektów i programów edukacyjnych, językowych i kulturalnych,
  • wymiany uczniowskie oraz kadry dydaktycznej pomiędzy miastami partnerskimi.

Ustalono, że jeszcze w tym roku odbędzie się wizyta partnerska reprezentantów oświaty z Kołomyji, a następnym krokiem będzie już przyjęcie dzieci w ramach "wymiany uczniowskiej" do Nysy. W przyszłości, po unormowaniu się sytuacji politycznej na Ukrainie, strona ukraińska chciałaby ugościć dzieci z Nysy i rozszerzyć zakres współpracy.

W kontekście edukacji wyższej omówione zostały również perspektywy współpracy pomiędzy uczelniami w rejonie Iwanofrankowskim w zakresie wspólnych projektów i programów oraz wymiany akademickiej. Na ręce przedstawicieli władz miasta oraz wydziału oświaty przekazano też materiały informacyjno-promocyjne na temat oferty i warunków kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie w języku ukraińskim. W najbliższym czasie odbędą się przygotowania do kolejnego wyjazdu promocyjnego, tym razem również do Tarnopola, Lwowa czy Łucka, skąd pochodzą kształcący się obecnie w naszej Uczelni studenci i skąd otrzymaliśmy zaproszenia do współpracy edukacyjnej.

mgr Anna Opałka

 

Biuro Współpracy Międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2012    kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK